De logische exploitanten van C laten u twee of meer relationele uitdrukkingen in één enkele uitdrukking combineren die aan of waar of vals evalueert. De logische exploitanten evalueren aan of waar of vals, afhankelijk van de ware of valse waarde van hun operands.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Logische Exploitanten

De logische exploitanten van C laten u twee of meer relationele uitdrukkingen in één enkele uitdrukking combineren die aan of waar of vals evalueert. De logische exploitanten evalueren aan of waar of vals, afhankelijk van de ware of valse waarde van hun operands.

Als x een geheelvariabele is, zouden de uitdrukkingen die logische exploitanten gebruiken op de volgende manieren kunnen worden geschreven:

(x > 1) && (x < 5)
(x >= 2) && (x <= 4)


Exploitant

Symbool

Beschrijving

Voorbeeld

De exploitanten van de taak

gelijke

=

wijs de waarde van y aan x toe

x = y

Wiskundige exploitanten

Toename

++

Toename de operand door

++ x, x ++

Decrement

--

Decrement de operand door

xx, x --

Toevoeging

+

Voegt twee operands toe

x + y

Aftrekking

-

Trekt de tweede operand van de eerste af

x - y

Vermenigvuldiging

*

Vermenigvuldigt twee operands

x * y

Afdeling

/

Verdeelt de eerste operand door de tweede operand

x/y

Modulus

Geeft de rest wanneer de eerste operand door de tweede operand wordt verdeeld

x% y

Relationele exploitanten

Gelijke

= =

Gelijkheid

x = = y

Groter dan

Groter dan

x > y

Minder dan

Minder dan

x < y

Groter dan of gelijk aan

> =

Groter dan of gelijk aan

x > = y

Minder dan of gelijk aan

<=

Minder dan of gelijk aan

x <= y

Niet gelijke

! =

Niet gelijke aan

x! = y

Logische exploitanten

EN

&&

Ware (1) slechts als zowel exp1 als exp2 waar zijn; valse (0) anders

exp1 && exp2

OF

||

Ware (1) als of exp1 of exp2 waar zijn; valse (0) slechts als allebei vals zijn

exp1 || exp2

NIET

!

Valse (0) als exp1 waar is; ware (1) als exp1 vals is

!exp1

Things to remember about logical expressions

x * = y
y - = z + 1
a/= B
x + = y/8
y% = 3
is zelfde zoals
is zelfde zoals
is zelfde zoals
is zelfde zoals
is zelfde zoals
x = x * y
y = y - z + 1
a = a/B
x = x + y/8
y = y% 3

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek