De komma wordt vaak gebruikt in C als eenvoudig leesteken, om veranderlijke verklaringen, functieargumenten, enz. te scheiden. In bepaalde situaties, doet de komma dienst als exploitant.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Exploitant van de Komma

De komma wordt vaak gebruikt in C als eenvoudig leesteken, om veranderlijke verklaringen, functieargumenten, enz. te scheiden. In bepaalde situaties, doet de komma dienst als exploitant.

U kunt een uitdrukking vormen door twee subuitdrukkingen met een komma te scheiden. Het resultaat is als volgt:

  • Beide uitdrukkingen worden geëvalueerd, met de linkeruitdrukking die eerst wordt geëvalueerd.
  • De volledige uitdrukking evalueert aan de waarde van de juiste uitdrukking.
    Bijvoorbeeld, wijst de volgende verklaring de waarde van B aan x, toen toename a, en toen toename B toe:
    x = (a++, b++);

C exploitantbelangrijkheid (Samenvatting van de exploitanten van C)

Rang en Associativity

Exploitanten

1(linkerzijde aan recht)

() [] -> .

2(recht op linkerzijde)

! ~ ++ -- * (indirection) & (address-of) (type)
sizeof + (unary) - (unary)

3(linkerzijde aan recht)

* (multiplication) / %

4(linkerzijde aan recht)

+ -

5(linkerzijde aan recht)

<< >>

6(linkerzijde aan recht)

< <= > >=

7(linkerzijde aan recht)

= = !=

8(linkerzijde aan recht)

& (bitwise AND)

9(linkerzijde aan recht)

^

10(linkerzijde aan recht)

|

11(linkerzijde aan recht)

&&

12(linkerzijde aan recht)

||

13(recht op linkerzijde)

?:

14(recht op linkerzijde)

= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>=

15(linkerzijde aan recht)

   ,

() is the function operator; [] is the array operator.

 

Neem een voorbeeld van gebruik van exploitanten:

/* Gebruik van Exploitanten */

int main()
{
int x = 0, y = 2, z = 1025;
float a = 0.0, b = 3.14159, c = -37.234;

/* incrementing */

x = x + 1; /* This increments x */
x++; /* This increments x */
++x; /* This increments x */
z = y++; /* z = 2, y = 3 */
z = ++y; /* z = 4, y = 4 */

/* decrementing */

y = y - 1; /* This decrements y */
y--; /* This decrements y */
--y; /* This decrements y */
y = 3;
z = y--; /* z = 3, y = 2 */
z = --y; /* z = 1, y = 1 */

/* arithmetic op */

a = a + 12; /* This adds 12 to a */
a += 12; /* This adds 12 more to a */
a *= 3.2; /* This multiplies a by 3.2 */
a -= b; /* This subtracts b from a */
a /= 10.0; /* This divides a by 10.0 */


/* conditional expression */

a = (b >= 3.0 ? 2.0 : 10.5 ); /* This expression */

if (b >= 3.0) /* And this expression */
a = 2.0; /* are identical, both */

else /* will cause the same */
a = 10.5; /* result. */

c = (a > b ? a : b); /* c will have the max of a or b */
c = (a > b ? b : a); /* c will have the min of a or b */

printf("x=%d, y=%d, z= %d\n", x, y, z);
printf("a=%f, b=%f, c= %f", a, b, c);

return 0;
}

en het resultaat van dit programma zal op het scherm worden getoond zoals:

x=3, y=1, z=1
a=2.000000, b=3.141590, c=2.000000

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek