C dat printf - () en van Scanf ()- verklaringen programmeert, wordt de gegevens van het toetsenbord ontvangen door scanffunctie. In het bovengenoemde formaat, & (ampersand) symbool vóór elke veranderlijke naam is een exploitant die het adres van veranderlijke naam specificeert.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Iets meer over printf () en Scanf ()

Bespreek de volgende twee printf verklaringen

printf(“\t %d\n”, num);
printf(“%5.2f”, fract);

in de eerste printf verklarings\t- verzoeken om de lusjeverplaatsing op het scherm vertelt het argument %d de compiler dat de waarde van num als decimaal geheel zou moeten worden gedrukt. \n veroorzaakt de nieuwe output om van nieuwe lijn te beginnen.

In tweede printf verklaring vertelt %5.2f de compiler dat de output in drijvend punt, met vijf plaatsen in alle en twee plaatsen rechts van het decimale punt moet zijn. Meer over het backslash karakter is getoond in de volgende lijst:

Constant

Betekenis

`\a '
`\b '
`\f '
`\n '
`\r '
`\t '
`\v '
`\ ' '
`\ "'
`\?'
`\ \ '
`\0 '

Hoorbaar alarm (klok)
Spatie terug
Het voer van de vorm
Nieuwe lijn
Interlinie
Horizontaal lusje
Verticaal lusje
Kies citaat uit
Verdubbel citaat
Het teken van de vraag
Backslash
verklaar nietig

Bespreek de volgende scanfverklaring

scanf(“%d”, &num);

Het gegeven van het toetsenbord wordt ontvangen door scanffunctie. In het bovengenoemde formaat, & (ampersand) symbool vóór elke veranderlijke naam is een exploitant die het adres van veranderlijke naam specificeert.

Door dit te doen, houdt de uitvoering en wacht op de waarde van veranderlijke te typen num op. Wanneer de geheelwaarde is ingegaan en de terugkeersleutel wordt geduwd op, de computeropbrengst aan de volgende verklaring. De scanf en printf formaatcodes zijn vermeld in de volgende lijst:

Code

Leest...

%c
%d
%e
%f
%g
%h
%i
%o
%s
%u
%x

Enig karakter
Decimaal geheel
Het drijven puntwaarde
Het drijven puntwaarde
Het drijven puntwaarde
Kort geheel
Decimaal, hexadecimaal of achthoekig geheel
Achthoekig geheel
Koord
Niet ondertekend decimaal geheel
Hexadecimaal geheel


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek