De Verklaringen van de c- programmacontrole als anders samengestelde verklaring, Taak, waar de waarden, gewoonlijk de resultaten van berekeningen, in variabelen worden opgeslagen. De input/de Output, gegevens worden gelezen binnen of uitgeprint. De controle, het programma neemt een besluit over wat daarna te doen.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Verklaringen van de controle

Een programma bestaat uit een aantal verklaringen die gewoonlijk de één na de ander worden uitgevoerd. De programma's kunnen veel krachtiger zijn als wij de orde kunnen controleren waarin de verklaringen in werking worden gesteld.

De verklaringen vallen in drie algemene types:

  • Taak, waar de waarden, gewoonlijk de resultaten van berekeningen, in variabelen worden opgeslagen.
  • De input/de Output, gegevens worden gelezen binnen of uitgeprint.
  • De controle, het programma neemt een besluit over wat daarna te doen.

Deze sectie zal het gebruik van controleverklaringen in C bespreken. Wij zullen tonen hoe zij kunnen worden gebruikt om krachtige programma's langs te schrijven;

  • Het herhalen van belangrijke secties van het programma.
  • Het selecteren tussen facultatieve secties van een programma.

Als anders Verklaring

Dit wordt gebruikt om te besluiten of om iets te doen op een speciaal punt, of tussen twee cursussen van actie te beslissen.

De volgende test besluit of een student een examen met een pasteken van 45 heeft overgegaan

if (result >= 45)
printf("Pass\n");
else
printf("Fail\n");
Het is mogelijk om te gebruiken als deel zonder anders.

if (temperature < 0)
print("Frozen\n");

Elke versie bestaat uit een test, in de gekoppelde verklaring na als. Als de test toen waar is wordt de volgende verklaring uitgevoerd. Als het toen vals is wordt de verklaring na anders uitgevoerd als heden. Na dit, gaat de rest van het programma normaal verder.

Als wij wensen om meer dan één verklaring na te hebben als of anders, zouden zij tussen krullende steunen moeten worden gegroepeerd. Een dergelijke groepering wordt genoemd een samengestelde verklaring of een blok.

if (result >= 45)
{ printf("Passed\n");
printf("Congratulations\n");
}
else
{ printf("Failed\n");
printf("Better Luck Next Time\n");
}

Soms wensen wij om een multi-manierbesluit dat op verscheidene voorwaarden wordt gebaseerd te nemen. De meest algemene manier om dit te doen is door anders te gebruiken als variant op als verklaring.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek