Het van de controle samengestelde verklaringen van de schakelaarverklaring c- programma, wordt slechts één variabele getest, moeten alle takken van de waarde van die variabele afhangen. De variabele moet een integraal type zijn (lang int., plotseling of klusje). Elke mogelijke waarde van de variabele kan één enkele tak controleren.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De schakelaarverklaring

Dit is een andere vorm van het multimanierbesluit. Het is goed gestructureerd, maar kan slechts in bepaalde gevallen worden gebruikt waar;

  • Slechts één variabele wordt getest, moeten alle takken van de waarde van die variabele afhangen. De variabele moet een integraal type zijn (lang int., plotseling of klusje).
  • Elke mogelijke waarde van de variabele kan één enkele tak controleren. Def., vangt allen, in gebreke blijft tak kan naar keuze worden gebruikt om alle niet gespecificeerde gevallen op te sluiten.

Hieronder gegeven het voorbeeld zal dingen verduidelijken. Dit is een functie die een geheel in een vage beschrijving omzet. Het is nuttig waar wij in het meten van een hoeveelheid slechts betrokken zijn wanneer het vrij klein is.

estimate(number)
int number;
/* Schat een aantal als niets, één, twee, verscheidene, velen */
{ switch(number) {
case 0 :
printf("None\n");
break;
case 1 :
printf("One\n");
break;
case 2 :
printf("Two\n");
break;
case 3 :
case 4 :
case 5 :
printf("Several\n");
break;
default :
printf("Many\n");
break;
}
}

Elk interessant geval is vermeld met een overeenkomstige actie. De onderbrekingsverklaring verhindert om het even welke verdere verklaringen worden uitgevoerd door de schakelaar te verlaten. Aangezien geval 3 en geval 4 geen volgende onderbreking hebben, gaan zij bij het toestaan van de zelfde actie voor verscheidene waarden van aantal verder.

Allebei als en de schakelaarconcepten de programmeur toestaan om een selectie uit een aantal mogelijke acties te maken. Zie een voorbeeld:

#include <stdio.h>

int main()
{
int num;

for (num = 3 ; num < 13 ; num = num + 1)
{

switch (num)
{
case 3 :
printf("The value is three\n");
break;

case 4 :
printf("The value is four\n");
break;

case 5 :
case 6 :
case 7 :
case 8 :
printf("The value is between 5 and 8\n");
break;

case 11 :
printf("The value is eleven\n");
break;

default :
printf("It is one of the undefined values\n");
break;
} /* end of switch */
} /* end of for loop */

return 0;
}

De output van het programma zal zijn

The value is three
The value is four
The value is between 5 and 8
The value is between 5 and 8
The value is between 5 and 8
The value is between 5 and 8
It is one of the undefined values
It is one of the undefined values
The value is eleven
It is one of the undefined values

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek