De onderbreking zet de programmeertaal van de verklaringenlijnen c van de verklaringscontrole, een onderbreking voort, verdergaat langs zou moeten worden beschermd als de verklaring, het om van een lijn of een schakelaar wordt gebruikt weg te gaan, het overgaan tot de eerste verklaring voorbij de lijn of een schakelaar controleren.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De onderbrekingsverklaring

Wij hebben reeds onderbreking in de bespreking van de schakelaarverklaring ontmoet. Het wordt gebruikt om van een lijn of een schakelaar weg te gaan, het overgaan tot de eerste verklaring voorbij de lijn of een schakelaar controleren.

Met lijnen, kan de onderbreking worden gebruikt om een vroege uitgang van de lijn te dwingen, of een lijn met een test uit te voeren om in het midden van het lijnlichaam weg te gaan. Een onderbreking binnen een lijn zou altijd binnen moeten worden beschermd als verklaring die de test verstrekt om de uitgangsvoorwaarde te controleren.

Zet Verklaring voort

Dit is gelijkaardig aan onderbreking maar minder vaak ontmoet. Het werkt slechts binnen lijnen waar zijn effect een directe sprong aan de verklaring van de lijncontrole moet dwingen.

  • In een tijdjelijn, sprong aan de testverklaring.
  • In a doe terwijl lijn, sprong aan de testverklaring.
  • In a voor lijn, spring aan de test, en voer de herhaling uit.

Als een onderbreking, ga zou moeten door worden beschermd als verklaring verder. U kunt waarschijnlijk niet het zeer vaak gebruiken. Het gebruik van onderbreking beter om te begrijpen en verder te gaan onderzoeken het volgende programma:

#include <stdio.h>

int main()
{
int value;

for(value = 5 ; value < 15 ; value = value + 1)
{
if (value == 8)
break;

printf("In the break loop, value is now %d\n", value);
}

for(value = 5 ; value < 15 ; value = value + 1)
{
if (value == 8)
continue;

printf("In the continue loop, value is now %d\n", value);
}

return 0;
}

De output van het programma zal als volgt zijn:

In the break loop, value is now 5
In the break loop, value is now 6
In the break loop, value is now 7
In the continue loop, value is now 5
In the continue loop, value is now 6
In the continue loop, value is now 7
In the continue loop, value is now 9
In the continue loop, value is now 10
In the continue loop, value is now 11
In the continue loop, value is now 12
In the continue loop, value is now 13
In the continue loop, value is now 14

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek