Voor lijn werkt goed waar het aantal herhalingen van de lijn vóór de lijn is binnengegaan gekend is. Voor lijn zorgt ervoor dat het correcte aantal serieelementen alvorens het gemiddelde te berekenen wordt opgeteld.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Voor Lijn

Voor lijn werkt goed waar het aantal herhalingen van de lijn vóór de lijn is binnengegaan gekend is. Het hoofd van de lijn bestaat uit drie delen die door puntkomma's worden gescheiden.

  • De eerste wordt in werking gesteld alvorens de lijn is ingegaan. Dit is gewoonlijk de initialisering van de lijnvariabele.
  • De tweede is een test, is de lijn weggegaan wanneer dit vals terugkeert.
  • Het derde is een in werking te stellen verklaring telkens als het lijnlichaam wordt voltooid. Dit is gewoonlijk een toename van de lijnteller.

Het voorbeeld is een functie die het gemiddelde aantallen berekent die in een serie worden opgeslagen. De functie neemt de serie en het aantal elementen als argumenten.

float average(float array[], int count)
{
float total = 0.0;
int i;

for(i = 0; i < count; i++)

total += array[i];

return(total / count);
}

Voor lijn zorgt ervoor dat het correcte aantal serieelementen alvorens het gemiddelde te berekenen wordt opgeteld.

De drie verklaringen bij het hoofd van a voor lijn doen gewoonlijk enkel één ding elk, nochtans kunnen om het even welk van hen leeg worden verlaten. Een lege eerste of laatste verklaring zal geen initialisering of lopende toename betekenen. Een lege vergelijkingsverklaring zal altijd behandeld worden waar. Dit zal de lijn om voor onbepaalde tijd veroorzaken te lopen tenzij onderbroken op een andere manier. Dit zou een terugkeer of een onderbrekingsverklaring kunnen zijn.

Het is ook mogelijk om verscheidene verklaringen in de eerste of derde positie te drukken, die hen scheidt met komma's. Dit staat een lijn met meer dan één controlerende variabele toe. Het voorbeeld illustreert hieronder de definitie van een dergelijke lijn, met variabelen hallo en lo respectievelijk beginnend bij 100 en 0 en samenkomend.

Voor lijn geeft een verscheidenheid van stenografie dat daarin moet worden gebruikt. Let de volgende uitdrukking op, in deze uitdrukking bevat de enige lijn twee voor lijnen daarin. Hier hallo -- is zelfde zoals hallo = hallo - 1 en lo ++ zijn zelfde zoals lo = lo + 1,
for(hi = 100, lo = 0; hi >= lo; hi--, lo++)

Voor lijn is uiterst flexibel en laat vele soorten programmagedrag toe om eenvoudig en snel worden gespecificeerd. Zie een voorbeeld van voor lijn

#include <stdio.h>

int main()
{
int index;

for(index = 0 ; index < 6 ; index = index + 1)
printf("The value of the index is %d\n", index);

return 0;
}

 

Het resultaat van het programma wordt getoond als volgt:

The value of the index is 0
The value of the index is 1
The value of the index is 2
The value of the index is 3
The value of the index is 4
The value of the index is 5

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek