Strlen functie wordt gebruikt om de lengte van een koord te bepalen. De strcpy functie wordt gebruikt aan exemplaar één koord aan een andere. De standaardbibliotheek string.h bevat vele nuttige functies om koorden te manipuleren. Een aantal van de nuttigste functies zijn hier exampled geweest.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Sommige Gemeenschappelijke Functies van het Koord

De standaardbibliotheek string.h bevat vele nuttige functies om koorden te manipuleren. Een aantal van de nuttigste functies zijn hier exampled geweest.

Strlen Functie

Strlen functie wordt gebruikt om de lengte van een koord te bepalen. Leer het gebruik van strlen met voorbeeld:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char name[80];
int length;

printf("Enter your name: ");
gets(name);

length = strlen(name);

printf("Your name has %d characters\n", length);
return 0;
}

En de uitvoering van het programma zal als volgt zijn:

Enter your name: Tarun Subhash Tyagi
Your name has 19 characters

Enter your name: Preeti Tarun
Your name has 12 characters

De strcpy Functie

De strcpy functie wordt gebruikt aan exemplaar één koord aan een andere. Leer het gebruik van deze functie met voorbeeld:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
char first[80];
char second[80];

printf("Enter first string: ");
gets(first);

printf("Enter second string: ");
gets(second);

printf("first: %s, and second: %s Before strcpy()\n " , first, second);

strcpy(second, first);

printf("first: %s, and second: %s After strcpy()\n", first, second);
return 0;
}

en de output van het programma zal zoals zijn:

Enter first string: Tarun
Enter second string: Tyagi
first: Tarun, and second: Tyagi Before strcpy()
first: Tarun, and second: Tarun After strcpy()

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek