De strcmpfunctie wordt gebruikt om twee koorden samen te vergelijken. De strcatfunctie wordt gebruikt om zich bij één koord aan een andere aan te sluiten. De veranderlijke naam van een serie richt aan het basisadres van die serie. Daarom als wij proberen om twee koorden te vergelijken gebruikend het volgende, zouden wij twee adressen vergelijken.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De strcmpfunctie

De strcmpfunctie wordt gebruikt om twee koorden samen te vergelijken. De veranderlijke naam van een serie richt aan het basisadres van die serie. Daarom als wij proberen om twee koorden te vergelijken gebruikend het volgende, zouden wij twee adressen vergelijken, die duidelijk nooit het zelfde zouden zijn als het niet mogelijk is om twee waarden in de zelfde plaats op te slaan.

if (first == second) /* Het kan nooit worden gedaan koorden vergelijken */

Het volgende voorbeeld gebruikt de strcmpfunctie om twee koorden te vergelijken:

#include <string.h>
int main()
{
char first[80], second[80];
int t;
for(t=1;t<=2;t++)
{
printf("\nEnter a string: ");
gets(first);

printf("Enter another string: ");
gets(second);

if (strcmp(first, second) == 0)
puts("The two strings are equal");

else
puts("The two strings are not equal");
}
return 0;
}

En de uitvoering van het programma zal als volgt zijn:

Enter a string: Tarun
Enter another string: tarun
The two strings are not equal

Enter a string: Tarun
Enter another string: Tarun
The two strings are equal

De strcatfunctie

De strcatfunctie wordt gebruikt om zich bij één koord aan een andere aan te sluiten. Zie hoe? Met behulp van voorbeeld:

#include <string.h>
int main()
{
char first[80], second[80];

printf("Enter a string: ");
gets(first);

printf("Enter another string: ");
gets(second);

strcat(first, second);

printf("The two strings joined together: %s\n",
first);
return 0;
}

En de uitvoering van het programma zal als volgt zijn:

Enter a string: Data
Enter another string: Recovery
The two strings joined together: DataRecovery

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek