De strtokfunctie wordt gebruikt om het volgende teken in een koord te vinden. Het teken wordt gespecificeerd door een lijst van mogelijke afbakeningen. Het volgende voorbeeld leest een lijn van tekst van een dossier en bepaalt een woord gebruikend de afbakeningen, de ruimte, het lusje, en de nieuwe lijn.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De strtokfunctie

De strtokfunctie wordt gebruikt om het volgende teken in een koord te vinden. Het teken wordt gespecificeerd door een lijst van mogelijke afbakeningen.

Het volgende voorbeeld leest een lijn van tekst van een dossier en bepaalt een woord gebruikend de afbakeningen, de ruimte, het lusje, en de nieuwe lijn. Elk woord wordt dan getoond op een afzonderlijke lijn:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
FILE *in;
char line[80];
char *delimiters = " \t\n";
char *token;

if ((in = fopen("C:\\text.txt", "r")) == NULL)
{
puts("Unable to open the input file");
return 0;
}

/* Lees elke lijn tegelijkertijd */
while(!feof(in))
{
/* Krijg één lijn */
fgets(line, 80, in);

if (!feof(in))
{
/* Breek de opstelling in woorden */
token = strtok(line, delimiters);

while (token != NULL)
{
puts(token);
/* Krijg het volgende woord */
token = strtok(NULL, delimiters);
}
}
}
fclose(in);
return 0;
}

Het boven programma, in = fopen("C:\\text.txt", "r"), opent en bestaand dossier C:\\text.txt. Als niet in de gespecificeerde weg of om enige reden bestaat, kon het dossier niet worden geopend, wordt een foutenmelding getoond op het scherm.

Bespreek het volgende voorbeeld, dat sommige van deze functies gebruikt:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main()
{
char line[100], *sub_text;

/* initialize string */
strcpy(line,"hello, I am a string;");

printf("Line: %s\n", line);

/* add to end of string */
strcat(line," what are you?");

printf("Line: %s\n", line);


/* find length of string */
/* strlen brings back */
/* length as type size_t */

printf("Length of line: %d\n", (int)strlen(line));

/* find occurence of substrings */
if ( (sub_text = strchr ( line, 'W' ) )!= NULL )

printf("String starting with \"W\" ->%s\n",
sub_text);

if ( ( sub_text = strchr ( line, 'w' ) )!= NULL )

printf("String starting with \"w\" ->%s\n",
sub_text);

if ( ( sub_text = strchr ( sub_text, 'u' ) )!= NULL )
printf("String starting with \"w\" ->%s\n",
sub_text);

}

De output van het programma zal als volgt worden getoond:

Line: hello, I am a string;
Line: hello, I am a string; what are you?
Length of line: 35
String starting with "w" ->what are you?
String starting with "w" ->u?

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek