Een functie kan een taak eenvoudig uitvoeren zonder enige waarde terug te keren, staan toe de functies de ingewikkelde programma's te zijn omhoog in kleine blokken parceled, elk waarvan gemakkelijker is te schrijven en, gelezen, te handhaven. Alle variabelen die binnen functies worden verklaard worden genoemd lokale variabelen

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Functies

De beste manier om een groot programma te ontwikkelen en te handhaven is het van kleinere stukken te construeren elk waarvan gemakkelijker is te leiden (een techniek die soms als Waterscheiding wordt bedoeld en om te veroveren). De functies staan de programmeur toe om het programma te modulariseren.

De functies staan toe de ingewikkelde programma's te zijn omhoog in kleine blokken parceled, elk waarvan gemakkelijker is te schrijven en, gelezen, te handhaven. Wij hebben reeds de functie hoofd en gebruik gemaakte van printf van de standaardbibliotheek ontmoet. Wij kunnen onze eigen functies en header dossiers natuurlijk maken. Een functie heeft de volgende lay-out:

terugkeer-type functie-naam (argumentlijst indien nodig)
{
local-declarations;

statements ;

return return-value;
}

Als het terugkeer-type wordt weggelaten, blijft C aan int. in gebreke. De terugkeer-waarde moet van het verklaarde type zijn. Alle variabelen die binnen functies worden verklaard worden genoemd lokale variabelen, in zoverre dat zij slechts in de functie gekend zijn waaraan zij zijn bepaald.

Sommige functies hebben een parameterlijst die een communicatie methode tussen de functie verstrekken, en de module die de functie riepen. De parameters zijn ook lokale variabelen, in zoverre dat zij niet beschikbaar buiten de functie zijn. De programma's behandelden allen hebben tot dusver leiding, die een functie is.

Een functie kan een taak eenvoudig uitvoeren zonder enige waarde terug te keren, waarbij het de volgende lay-out heeft:

void function-name ( argument list if necessary )
{
local-declarations ;

statements;
}

De argumenten worden altijd overgegaan door waarde in de functievraag van C. Dit betekent dat de lokale exemplaren van de waarden van de argumenten worden overgegaan tot de routines. Om het even welke verandering die aan de argumenten intern in de functie wordt aangebracht wordt aangebracht slechts in de lokale exemplaren van de argumenten.

Om een argument in de argumentlijst te veranderen of te bepalen, moet dit argument als adres worden overgegaan. U gebruikt regelmatige variabelen als de functie niet de waarden van die argumenten verandert. U MOET wijzers gebruiken als de functie de waarden van die argumenten verandert.

Leer met voorbeelden:

#include <stdio.h>

void exchange ( int *a, int *b )
{
int temp;

temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;

printf(" From function exchange: ");
printf("a = %d, b = %d\n", *a, *b);
}

void main()
{
int a, b;

a = 5;
b = 7;

printf("From main: a = %d, b = %d\n", a, b);

exchange(&a, &b);

printf("Back in main: ");
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
}

En de output van dit programma zal als volgt worden getoond:

From main: a = 5, b = 7
From function exchange: a = 7, b = 5
Back in main: a = 7, b = 5

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek