De compiler van C heeft een bibliotheek van de geheugentoewijzing, bepaald in Geheugen malloc.h. is gereserveerd gebruikend de mallocfunctie, en komt een wijzer op het adres terug. Het neemt één parameter, de grootte van geheugen die in bytes wordt vereist. Aangezien de gegevenstypes verschillend hebben keert de grootte, en malloc de ruimte in bytes terug.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Toewijzing van het geheugen in C

De compiler van C heeft een bibliotheek van de geheugentoewijzing, bepaald in Geheugen malloc.h. is gereserveerd gebruikend de mallocfunctie, en komt een wijzer op het adres terug. Het neemt één parameter, de grootte van geheugen die in bytes wordt vereist.

Het volgende voorbeeld wijst ruimte voor het koord toe, "hello wereld".

ptr = (char *)malloc(strlen("Hello world") + 1);

Extra wordt byte vereist om met het karakter van de koordbeëindiging rekening te houden, ' \0 '. (Klusje wordt *) genoemd een gietvorm, en dwingt het terugkeertype om klusje te zijn *.

Aangezien de gegevenstypes verschillende grootte hebben, en malloc de ruimte in bytes terugkeert, het goede praktijk om portabiliteitsredenen is om de sizeofexploitant te gebruiken wanneer het specificeren van een toe te wijzen grootte.

Het volgende voorbeeld leest dan een koord in de buffer van de karakterserie en toewijst de nauwkeurige vereiste hoeveelheid geheugen en kopiëert het aan geroepen veranderlijk "ptr".

#include <string.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
char *ptr, buffer[80];

printf("Enter a string: ");
gets(buffer);

ptr = (char *)malloc((strlen(buffer) + 1) *
sizeof(char));

strcpy(ptr, buffer);

printf("You entered: %s\n", ptr);
return 0;
}

De output van het programma zal als volgt zijn:

Enter a string: India is the best
You entered: India is the best

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek