Opnieuw toewijzend de opnieuw toe te wijzen functie van het Geheugen realloc, wordt dit gedaan met de reallocfunctie. De reallocfunctie neemt twee parameters, het basisadres van geheugen u wilt resize, en de hoeveelheid ruimte u en winst een wijzer aan het basisadres wilt reserveren.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het opnieuw toewijzen van Geheugen

Het is mogelijk vaak terwijl u programmeert dat u geheugen wilt opnieuw toewijzen. Dit wordt gedaan met de reallocfunctie. De reallocfunctie neemt twee parameters, het basisadres van geheugen u wilt resize, en de hoeveelheid ruimte u en winst een wijzer aan het basisadres wilt reserveren.

Veronderstel wij ruimte voor een geroepen wijzer msg hebben gereserveerd en wij ruimte aan de hoeveelheid ruimte willen opnieuw toewijzen het reeds opneemt, plus de lengte van een ander koord toen konden wij het volgende gebruiken.

msg = (char *)realloc(msg, (strlen(msg) + strlen(buffer) + 1)*sizeof(char));

Het volgende programma illustreert het gebruik van malloc, realloc en vrij. De gebruiker gaat een reeks koorden in die samen bij worden aangesloten. Het programma houdt op lezend koorden wanneer een leeg koord is ingegaan.

#include <string.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
char buffer[80], *msg;
int firstTime=0;

do
{
printf("\nEnter a sentence: ");
gets(buffer);

if (!firstTime)
{
msg = (char *)malloc((strlen(buffer) + 1) *
sizeof(char));
strcpy(msg, buffer);
firstTime = 1;
}

else
{
msg = (char *)realloc(msg, (strlen(msg) +
strlen(buffer) + 1) * sizeof(char));

strcat(msg, buffer);
}

puts(msg);

} while(strcmp(buffer, ""));

free(msg);
return 0;
}

De output van het programma zal als volgt zijn:

Enter a sentence: Once upon a time
Once upon a time

Enter a sentence: there was a king
Once upon a timethere was a king

Enter a sentence: the king was
Once upon a timethere was a kingthe king was

Enter a sentence:
Once upon a timethere was a kingthe king was


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek