De koorden van de holding in een vaste grootteserie is inefficiënt gebruik van geheugen. Een efficiëntere benadering zou zijn wijzers te gebruiken. De wijzers worden gebruikt in structuren op precies de zelfde manier zij in normale wijzerdefinities worden gebruikt.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Hebben bepaaldd de structuur, kunt u een geval van het verklaren en waarden aan de leden toewijzen gebruikend de puntaantekening. Het volgende voorbeeld illustreert het gebruik van de maandstructuur.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct month
{
char name[10];
char abbreviation[4];
int days;
};

int main()
{
struct month m;
strcpy(m.name, "January");
strcpy(m.abbreviation, "Jan");
m.days = 31;
printf("%s is abbreviated as %s and has %d days\n", m.name, m.abbreviation, m.days);
return 0;
}

De output van het programma zal als volgt zijn:

January is abbreviated as Jan and has 31 days


Alle ANSI C compilers staan u toe om één structuur aan andere toe te wijzen, dat een lid-wijs exemplaar een uitvoert. Als wij maandstructuren genoemd m1 en m2 hadden, dan konden wij de waarden van m1 aan m2 met het volgende toewijzen:

  • Structuur met de Leden van de Wijzer.
  • De structuur initialiseert.
  • Het overgaan van een Structuur tot een Functie.
  • Wijzers en Structuren.

Structuren met de Leden van de Wijzer in C

De koorden van de holding in een vaste grootteserie is inefficiënt gebruik van geheugen. Een efficiëntere benadering zou zijn wijzers te gebruiken. De wijzers worden gebruikt in structuren op precies de zelfde manier zij in normale wijzerdefinities worden gebruikt. Zie een voorbeeld:

#include <string.h>
#include <malloc.h>

struct month
{
char *name;
char *abbreviation;
int days;
};

int main()
{
struct month m;

m.name = (char *)malloc((strlen("January")+1) *
sizeof(char));
strcpy(m.name, "January");

m.abbreviation = (char *)malloc((strlen("Jan")+1) *
sizeof(char));
strcpy(m.abbreviation, "Jan");

m.days = 31;

printf("%s is abbreviated as %s and has %d days\n",
m.name, m.abbreviation, m.days);

return 0;
}

De output van het programma zal als volgt zijn:

January is abbreviated as Jan and has 31 days


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek