Het uniesleutelwoord wordt gebruikt voor het verklaren van vakbonden. Een unie is een inzameling van één of meerdere variabelen (union_members) die onder één enkele naam zijn gegroepeerd. Bovendien bezet elk van deze unieleden het zelfde gebied van geheugen.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het uniesleutelwoord

union tag {
union_member(s);
/* de extra verklaringen kunnen hier gaan */
}instance;

Voor van Het uniesleutelwoord wordt gebruikt het verklaren bestelwagen vakbonden. Een unie is een inzameling van één van meerdere variabelen (union_members) matrijs onder één enkele naam zijn gegroepeerd. Bovendien bezet elk van deze unieleden het zelfde gebied bestelwagengeheugen.

De sleutelwoordunie identificeert het begin van een uniedefinitie. Het wordt gevolgd door een markering die de naam die aan de unie wordt gegeven is. Na de markering zijn unielid dat in steunen wordt ingesloten.

Een instantie, de daadwerkelijke verklaring van een unie, kan ook worden bepaald. Als u de structuur zonder de instantie bepaalt, is het enkel een malplaatje dat later in een programma kan worden gebruikt om structuren te verklaren. Het volgende is het formaat van een malplaatje:

union tag {
union_member(s);
/* de extra verklaringen kunnen hier gaan */
};

Om het malplaatje te gebruiken, zou u het volgende formaat gebruiken:
union tag instance;

Om dit formaat te gebruiken, moet u een unie met de bepaalde markering eerder verklaard hebben.

/* Verklaar een uniemalplaatje genoemd markering */
union tag {
int num;
char alps;
}
/* Gebruik het uniemalplaatje */
union tag mixed_variable;


/* Verklaar samen een unie en een instantie */

union generic_type_tag {

char c;
int i;
float f;
double d;

} generic;

/* Initialize a union. */
union date_tag {

char full_date[9];

struct part_date_tag {

char month[2];
char break_value1;
char day[2];
char break_value2;
char year[2];

} part_date;

}date = {"09/12/80"};

Beter begrijp het met behulp van voorbeelden:

#include <stdio.h>

int main()
{
union
{
int value; /* Dit is het eerste deel van de unie */

 

struct
{
char first; /* Deze twee waarden zijn het tweede deel van het */
char second;
} half;

} number;

long index;

for (index = 12 ; index < 300000L ; index += 35231L)
{
number.value = index;
printf("%8x %6x %6x\n", number.value,
number.half.first,
number.half.second);
}

return 0;
}

En de output van het programma zal als volgt worden getoond:

 

 

       c      c      0
89ab   ffab   ff89
134a     4a     13
9ce9   ffe9   ff9c
2688   ff88     26
b027     27   ffb0
39c6   ffc6     39
c365     65   ffc3
4d04      4     4d

 

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek