Nu zie een praktisch gebruik van unie is gegevensterugwinning programmering. Neem een klein voorbeeld. Het volgende programma is het kleine model van het slechte programma van het sectoraftasten want een floppy diskaandrijving (a:) nochtans het niet het volledige model van de slechte software van het sectoraftasten is.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Een praktisch gebruik van een unie in gegevensterugwinning

Nu zie een praktisch gebruik van unie is gegevensterugwinning programmering. Neem een klein voorbeeld. Het volgende programma is het kleine model van het slechte programma van het sectoraftasten want een floppy diskaandrijving (a:) nochtans het niet het volledige model van de slechte software van het sectoraftasten is.

Onderzoek het programma:

#include<dos.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int rp, head, track, sector, status;
char *buf;

union REGS in, out;
struct SREGS s;
clrscr();

/* Stel het schijfsysteem aan schijf terug te initialiseren */
printf("\n Resetting the disk system....");

for(rp=0;rp<=2;rp++)
{

in.h.ah = 0;
in.h.dl = 0x00;

int86(0x13,&in,&out);
}

printf("\n\n\n Now Testing the Disk for Bad Sectors....");

/* scan for bad sectors */
for(track=0;track<=79;track++)
{

for(head=0;head<=1;head++)
{

for(sector=1;sector<=18;sector++)
{

in.h.ah = 0x04;
in.h.al = 1;
in.h.dl = 0x00;
in.h.ch = track;
in.h.dh = head;
in.h.cl = sector;
in.x.bx = FP_OFF(buf);
s.es = FP_SEG(buf);

int86x(0x13,&in,&out,&s);

if(out.x.cflag)
{

status=out.h.ah;
printf("\n track:%d Head:%d Sector:%d Status ==0x%X",track,head,sector,status);
}
}
}
}
printf("\n\n\nDone");
return 0;
}

Nu zie wat zijn output zal kijken als als er slechte sector in de floppy disk is:

Resetting the disk system....

Now Testing the Disk for Bad Sectors....
track:0 Head:0 Sector:4 Status ==0xA
track:0 Head:0 Sector:5 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:4 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:5 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:6 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:7 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:8 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:11 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:12 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:13 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:14 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:15 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:16 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:17 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:18 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:5 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:6 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:7 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:8 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:9 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:10 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:11 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:12 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:13 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:14 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:15 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:16 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:17 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:18 Status ==0xA
track:2 Head:0 Sector:4 Status ==0xA
track:2 Head:0 Sector:5 Status ==0xA
track:14 Head:0 Sector:6 Status ==0xA

Done

Het kan een klein beetje zijn moeilijk om functies te begrijpen en onderbreekt gebruikt in dit programma om de schijf te verifiëren voor slechte sectoren en het terugstellen van het schijfsysteem enz. maar u te hoeven niet zich ongerust te maken, gaan wij al deze dingen in BIOS leren en programmeringssecties later in de volgende komende hoofdstukken onderbreken.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek