Integreerde Turboc ++ van Borland ontwikkelomgevings (winde) C compilers controleert de compilerberichten. Als u geen fouten of waarschuwingen ontvangt, zou alles o.k. moeten zijn. Als er om het even welke fout in het typen van het programma is, zal de compiler het vangen en zal een foutenmelding tonen.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het compileren van het programma

Laat de naam van ons programma is CPROG.C. Om het C- programma in te gaan en te compileren, deze stappen volgen:

 1. Maak de actieve folder van uw C- programma's en begin uw redacteur. Voor deze om het even welke tekst kan de redacteur worden gebruikt, maar de meeste compilers van C zoals Turboc ++ van Borland heeft een geïntegreerde ontwikkelomgeving (winde) die u laat binnengaan, uw programma's compileren en verbinden in één het geschikte plaatsen.
 2. Schrijf en bewaar de broncode. U zou het dossier moeten noemen CPROG.C.
 3. Compileer en verbind CPROG.C. uitvoeren het aangewezen bevel dat door de handboeken van uw compiler wordt gespecificeerd. U zou moeten een bericht opgeeft krijgen dat dat er geen fouten of waarschuwingen waren.
 4. Controleer de compilerberichten. Als u geen fouten of waarschuwingen ontvangt, zou alles o.k. moeten zijn. Als er om het even welke fout in het typen van het programma is, zal de compiler het vangen en zal een foutenmelding tonen. Verbeter de fout, die in de foutenmelding wordt getoond.
 5. Uw eerste C- programma zou nu moeten worden gecompileerd en klaar te lopen. Als u een folderlijst van al dossiers genoemde CPROG toont zult u de vier dossiers met verschillende als volgt beschreven uitbreiding krijgen:
  1. CPROG.C, het broncodedossier
  2. CPROG.BAK, het reservedossier van bron dient u creëerde met redacteur in
  3. CPROG.OBJ, bevat de objecten code voor CPROG.C
  4. CPROG.EXE, het uitvoerbare programma leidde tot toen u compileerde en verbond CPROG.C
 6. Om uit te voeren, of de looppas, CPROG. EXE, gaat eenvoudig binnen cprog. Het bericht, dit is een C- programma is getoonde op scherm.

Nu onderzoek het volgende programma:

/* Eerste Programma om C te leren */ // 1
// 2
#include <stdio.h> // 3
// 4
main() // 5
{
// 6
printf("This is a C program\n"); // 7
// 8
return 0; // 9
} // 10

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek