De toegang van het dossier in C wordt bereikt door een stroom met een dossier te associëren. C communiceert met dossiers gebruikend een nieuw gegevenstype genoemd een dossierwijzer. Uw programma moet een dossier openen alvorens het tot het kan toegang hebben. Dit is het gedaane gebruiken fopen functie, die de vereiste dossierwijzer terugkeert.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Behandeling van het dossier in C

De toegang van het dossier in C wordt bereikt door een stroom met een dossier te associëren. C communiceert met dossiers gebruikend een nieuw gegevenstype genoemd een dossierwijzer. Dit type bepaald=wordt= binnen stdio.h, en geschreven als DOSSIER *. Een dossierwijzer genoemd wordt output_file verklaard in een verklaring als

FILE *output_file;

De Wijzen van het Dossier van fopen Functie

Uw programma moet een dossier openen alvorens het tot het kan toegang hebben. Dit is het gedaane gebruiken fopen functie, die de vereiste dossierwijzer terugkeert. Als het dossier om om het even welke reden niet kan worden geopend toen zal de ONGELDIGE waarde zijn teruggekeerd. U zult gewoonlijk als volgt fopen gebruiken

if ((output_file = fopen("output_file", "w")) == NULL)
fprintf(stderr, "Cannot open %s\n",
"output_file");

fopen neemt twee argumenten, zijn allebei koorden, de eerste de naam van het te openen dossier is, is de tweede een toegangskarakter, dat gewoonlijk één van r is, a of wkunnen de enz.- Dossiers op een aantal wijzen, zoals aangetoond in de volgende lijst worden geopend.

 

De Wijzen van het dossier

r

Open een tekstdossier voor lezing.

w

Creëer een tekstdossier voor het schrijven. Als het dossier bestaat, is het beschreven.

a

Open een tekstdossier toevoegen binnen wijze. De tekst wordt toegevoegd aan het eind van het dossier.

Rb

Open een binair dossier voor lezing.

wb

Creëer een binair dossier voor het schrijven. Als het dossier bestaat, is het beschreven.

ab

Open een binair dossier toevoegen binnen wijze. Het gegeven wordt toegevoegd aan het eind van het dossier.

r

Open een tekstdossier voor lezing en het schrijven.

w

Creëer een tekstdossier voor lezing en het schrijven. Als het dossier bestaat, is het beschreven.

a

Open een tekstdossier voor lezing en aan het eind het schrijven.

r B of Rb

Open binair dossier voor lezing en het schrijven.

w B of wb

Creëer een binair dossier voor lezing en het schrijven. Als het dossier bestaat, is het beschreven.

B of ab

Open een tekstdossier voor lezing en aan het eind het schrijven.

De updatewijzen worden gebruikt met fseek, fsetpos en opnieuw opwinden functies. Fopen functie terugkeert een dossierwijzer, of ONGELDIG als een fout voorkomt.

Het volgende voorbeeld opent een dossier, tarun.txt op read-only wijze. Het is goede programmeringspraktijk om het dossier te testen bestaat.

if ((in = fopen("tarun.txt", "r")) == NULL)
{
puts("Unable to open the file");
return 0;
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek