De sluitende Dossiers die Dossier, Dossiers lezen zijn gesloten gebruikend de fclosefunctie. De feoffunctie wordt gebruikt om voor het eind van het dossier te testen. De functies fgetc, fscanf, worden en fgets gebruikt om gegevens van het dossier te lezen. De fscanffunctie kan worden gebruikt om verschillende gegevenstypes van het dossier te lezen.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Sluitende Dossiers

De dossiers zijn gesloten gebruikend de fclosefunctie. De syntaxis is als volgt:

fclose(in);

De Dossiers van de lezing

De feoffunctie wordt gebruikt om voor het eind van het dossier te testen. De functies fgetc, fscanf, worden en fgets gebruikt om gegevens van het dossier te lezen.

Het volgende voorbeeld maakt een lijst van de inhoud van een dossier op het scherm, gebruikend fgetc om het dossier een karakter tegelijkertijd te lezen.

#include <stdio.h>
int main()
{

FILE *in;
int key;

if ((in = fopen("tarun.txt", "r")) == NULL)
{

puts("Unable to open the file");
return 0;
}

while (!feof(in))
{
key = fgetc(in);

/* Het laatste gelezen karakter is het eind van dossier
de teller drukt het niet zo */
if (!feof(in))
putchar(key);
}

fclose(in);
return 0;
}

De fscanffunctie kan worden gebruikt om verschillende gegevenstypes van het dossier zoals in het volgende voorbeeld te lezen, op voorwaarde dat de gegevens in het dossier in het formaat van het formaatkoord zijn dat met fscanf wordt gebruikt.

fscanf(in, "%d/%d/%d", &day, &month, &year);

De fgetsfunctie wordt gebruikt om te lezen een aantal karakters van een dossier stdin de standaardstroom van het inputdossier is, en de fgetsfunctie kan worden gebruikt om input te controleren.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek