De gegevens kunnen aan het dossier worden geschreven gebruikend fputc en fprintf. De Argumenten van de Lijn van het bevel met C, de parameter argv is de argumentvector die een serie van wijzers aan koorden is die de daadwerkelijke overgegaane parameters vertegenwoordigen.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het schrijven aan Dossiers

De gegevens kunnen aan het dossier worden geschreven gebruikend fputc en fprintf. Het volgende voorbeeld gebruikt fgetc en fputc de functies om een copie van een tekstdossier te maken.

#include <stdio.h>
int main()
{
FILE *in, *out;
int key;

if ((in = fopen("tarun.txt", "r")) == NULL)
{
puts("Unable to open the file");
return 0;
}

out = fopen("copy.txt", "w");

while (!feof(in))
{
key = fgetc(in);

if (!feof(in))
fputc(key, out);
}

fclose(in);
fclose(out);

return 0;
}

De fprintffunctie kan worden gebruikt om geformatteerde gegevens aan een dossier te schrijven.

fprintf(out, "Date: %02d/%02d/%02d\n",
day, month, year);

De Argumenten van de Lijn van het bevel met C

De ANSI C definitie voor het verklaren van de) functie main(is één van beiden:

int main() or int main(int argc, char **argv)

De tweede versie laat argumenten toe om van de bevellijn worden overgegaan. De parameter argc is een argumentteller en bevat het aantal parameters die van de bevellijn worden overgegaan. De parameter argv is de argumentvector die een serie van wijzers aan koorden is die de daadwerkelijke overgegaane parameters vertegenwoordigen.

Het volgende voorbeeld laat om het even welk aantal argumenten toe om van de bevellijn worden overgegaan en drukt hen uit argv[0 ] is het daadwerkelijke programma. Het programma moet van een bevelherinnering worden in werking gesteld.

#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
{

int counter;
puts("The arguments to the program are:");

for (counter=0; counter<argc; counter++)
puts(argv[counter]);
return 0;
}

Als de programmanaam count.c was, zou het als volgt van de bevellijn kunnen worden geroepen.

count 3
or
count 7
or
count 192 etc.

Het volgende voorbeeld gebruikt de dossier behandelende routines om een tekstdossier aan een nieuw dossier te kopiëren. Bijvoorbeeld zou het argument van de bevellijn kunnen worden geroepen zoals:

txtcpy one.txt two.txt

#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
FILE *in, *out;
int key;

if (argc < 3)
{
puts("Usage: txtcpy source destination\n");
puts("The source must be an existing file");
puts("If the destination file exists, it will be
overwritten");
return 0;
}

if ((in = fopen(argv[1], "r")) == NULL)
{
puts("Unable to open the file to be copied");
return 0;
}

if ((out = fopen(argv[2], "w")) == NULL)
{
puts("Unable to open the output file");
return 0;
}
while (!feof(in))
{
key = fgetc(in);
if (!feof(in))

fputc(key, out);
}

fclose(in);
fclose(out);

return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek