Bitwise Exclusief OF is Waar als of de beetjes worden geplaatst, maar niet Bitwise allebei, Compliment zijn een zijn complimentenexploitant die knevels het beetje of weg. Als Exclusief u OF een aantal alleen, het zich aan nul plaatst aangezien nul nul zullen blijven en degenen niet kunnen allebei zo worden geplaatst worden geplaatst aan nul.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Bitwise Exclusieve OR

Bitwise Exclusief OF is Waar als één van beide beetjes, maar niet allebei worden geplaatst. De volgende shows het resultaat van a bitwise Exclusief OF op aantallen 23 en 12.

10111  (23)
01100  (12)  Exclusive OR (XOR)
_____________________________

11011  (result = 27)

 

Exclusief OF heeft sommige interessante eigenschappen. Als Exclusief u OF een aantal alleen, het zich aan nul plaatst aangezien nul nul zullen blijven en degenen niet kunnen allebei zo worden geplaatst worden geplaatst aan nul.

Als resultaat van dit, als Exclusief OF een aantal met een ander aantal, toen Exclusieve u OF het resultaat met het andere aantal opnieuw, het resultaat het originele aantal bent. U kunt dit met de aantallen proberen die in het bovengenoemde voorbeeld worden gebruikt.

23 XOR 12 = 27
27 XOR 12 = 23
27 XOR 23 = 12

Deze eigenschap kan voor encryptie worden gebruikt. Het volgende programma gebruikt een encryptiesleutel van 23 om het bezit op een aantal te illustreren ingegaan door de gebruiker.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num, key = 23;

printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &num);

num ^= key;

printf("Exclusive OR with %d gives %d\n", key, num);
num ^= key;

printf("Exclusive OR with %d gives %d\n", key, num);

return 0;
}

Bitwise Compliment

Bitwise Compliment is een zijn complimentenexploitant die knevels het beetje of weg. Als het 1 is, zal het aan 0 worden geplaatst, als het 0 is het aan 1 zal worden geplaatst.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num = 0xFFFF;

printf("The compliment of %X is %X\n", num, ~num);
return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek