De Verschuiving van Bitwise Verlaten en Verschuiving Bitwise Juiste Functies voor Binaire Decimale Omzettingen de meeste significante beetjes minste significante opeenvolgende maskers OF exploitant van de beetjes binaire vertegenwoordiging

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Verlaten de Verschuiving van Bitwise

De Verschuiving Bitwise Verlaten exploitant verplaatst het verlaten aantal. De meest significante beetjes worden verloren aangezien het aantal zich links beweegt, en vrijgemaakt minste significante beetjes is nul. De volgende shows de binaire vertegenwoordiging van 43.

0101011 (decimal 43)

Door de beetjes naar de linkerzijde te verplaatsen, verliezen wij het meest significante beetje (in dit geval, een nul), en het aantal is opgevuld met een nul bij het minste significante beetje. Het volgende is het resulterende aantal.

1010110 (decimal 86)

Het Recht van de Verschuiving van Bitwise

De Juiste exploitant van de Verschuiving Bitwise verplaatst het aantalrecht. Nul wordt geïntroduceerd aan vrijgemaakt de meeste significante beetjes, en vrijgemaakt wordt minste significante beetjes verloren. De volgende shows de binaire vertegenwoordiging van aantal 43.

0101011 (decimal 43)

Door de beetjes naar het recht te verplaatsen, verliezen wij het minste significante beetje (in dit geval), en het aantal is opgevuld met een nul bij het meest significante beetje. Het volgende is het resulterende aantal.

0010101 (decimal 21)

Het volgende programma maakt gebruik van het Bitwise Recht van de Verschuiving en Bitwise EN om een aantal als binair getal met 16 bits te tonen. Het aantal wordt verplaatst net opeenvolgend van 16 neer aan nul en Bitwise ANDed met 1 om te zien of wordt het beetje geplaatst. Een alternatieve methode zou zijn opeenvolgende maskers met Bitwise OF de exploitant te gebruiken.

#include <stdio.h>

int main()
{
int counter, num;

printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &num);

printf("%d is binary: ", num);

for (counter=15; counter>=0; counter--)

printf("%d", (num >> counter) & 1);
putchar('\n');

return 0;
}

Functies voor Binair getal - Decimale Omzettingen

De twee daarna gegeven functies zijn voor Binair getal aan Decimaal en Decimaal aan Binaire omzetting. De functie die naast bekeerling een decimaal aantal wordt gegeven aan overeenkomstig binair getal steunt tot 32 - het Binaire getal van het Beetje. U kunt dit of programma gebruiken voordien gegeven voor omzetting zoals per uw vereisten.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek