C Numerieke Floating-point van het Geheel Veranderlijke de gehelenfloating-point van Types Kleine Grote van het het geheel Niet ondertekende korte lange geheel van het waardenkarakter Korte Lange enige Lange dubbele floating-point C verstrekt verscheidene verschillende soorten numerieke variabelen omdat de verschillende numerieke waarden de variërende opslagcapaciteiten van geheugen hebben

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Numerieke Veranderlijke Types

C verstrekt verscheidene verschillende soorten numerieke variabelen omdat de verschillende numerieke waarden de variërende opslagcapaciteiten van geheugen hebben. Deze numerieke types verschillen in het gemak waarmee bepaalde wiskundige handelingen op hen kunnen worden uitgevoerd.

De kleine gehelen vereisen minder geheugen om op te slaan, en uw computer kan wiskundige handelingen met dergelijke aantallen zeer snel uitvoeren. De grote gehelen en floating-point de waarden vereisen meer opslagruimte en meer tijd voor wiskundige verrichtingen. Door de aangewezen veranderlijke types te gebruiken, zorgt u ervoor dat uw programma zo efficiënt mogelijk loopt.

De numerieke variabelen van c vallen in de volgende twee belangrijke categorieën:

  • De variabelen van het geheel
  • Floating-point variabelen

Binnen elk van deze categorieën zijn twee of meer specifieke veranderlijke types. Daarna gegeven de lijst, toont de hoeveelheid geheugen, in bytes, die worden vereist om één enkele variabele van elk type te houden.

Het typeklusje kan aan of ondertekend klusje of niet ondertekend klusje gelijkwaardig zijn, maar het is altijd een afzonderlijk type van één van beiden hiervan.

In C is er geen verschil tussen het opslaan van karakters of hun overeenkomstige numerieke waarden in een variabele, zodat er ook geen behoefte aan een functie is tussen een karakter en zijn numerieke waarde om te zetten of vice versa. Voor de andere geheeltypes, als u ondertekend weglaat of niet ondertekend het gebrek zal worden ondertekend, zodat b.v. zijn int. en ondertekend int. gelijkwaardig.

Het type int. moet zijn groter dan of gelijk aan het type plotseling, en kleiner dan of gelijke aan het lange type. Als u eenvoudig sommige waarden moet opslaan die niet enorm groot zijn is het vaak een goed idee om het type int. te gebruiken; het gewoonlijk is de grootte de bewerker het gemakkelijkst kan behandelen, en daarom het snelst.

Met verscheidene is het compilers dubbele en lange dubbel gelijkwaardig. Dat combineerde met het feit dat de meeste standaard wiskundige functies met typedubbel werken, is een goede reden het typedubbel altijd om te gebruiken als u met verwaarloosbare aantallen moet werken.

De volgende lijst moet de veranderlijke types beter beschrijven:

Veranderlijk Type

Sleutelwoord

Vereiste bytes

Waaier

Formaat

Character

char

1

-128 to 127

%c

Integer

int

2

-32768 to 32767

%d

Short integer

short

2

-32768 to 32767

%d

Long integer

long

4

-2,147,483,648 to 2,147,438,647

%ld

Unsigned character

unsigned char

1

0 to 255

%c

Unsigned integer

unsigned int

2

0 to 65535

%u

Unsigned short integer

unsigned short

2

0 to 65535

%u

Unsigned long integer

unsigned long

4

0 to 4,294,967,295

%lu

Single floating-point

float

4

-3.4E38 to 3.4E38

%f

Double floating-point

double

8

-1.7E308 to 1.7E308

%lf

Long double floating-point

long double

10

-1.7E4932 to 1.7E4932

%Lf


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek