Onderbreekt interne externe hardware en softwareonderbrekingenuitvoering van virtuele interne de co-processorscpu van de klok perifere apparaten van de programmacomputer BIOS van Dos van de assembleursint. Instructie van geïntegreerde schakelingen

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De interne onderbrekingen van de Hardware

De interne onderbrekingen worden geproduceerd door bepaalde gebeurtenissen die omhoog tijdens de uitvoering van een programma komen. Dit type van onderbrekingen wordt beheerd op hun totaliteit door de hardware en het is niet mogelijk om hen te wijzigen.

Een duidelijk voorbeeld van dit type van onderbrekingen is die de teller van de computer interne klok realiseert, maakt de hardware de vraag aan deze onderbreking verscheidene keren tijdens een seconde om de tijd tot datum te handhaven.

Hoewel wij deze onderbreking niet kunnen direct beheren, aangezien wij tijd het bijwerken door middel van software niet kunnen nog controleren is het mogelijk om zijn gevolgen voor de computer aan ons voordeel te gebruiken. Bijvoorbeeld om een virtuele onophoudelijk bijgewerkte klok te creëren moeten wij slechts een programma schrijven dat de daadwerkelijke waarde van de teller leest en het vertalen in een begrijpelijk formaat voor de gebruiker.

De externe Onderbrekingen van de Hardware

De externe onderbrekingen worden geproduceerd door perifere apparaten, zoals toetsenborden, printers, communicatie kaarten, enz. Zij worden ook geproduceerd door co-processors. Het is niet mogelijk om externe onderbrekingen te desactiveren.

Deze onderbrekingen worden niet rechtstreeks verzonden naar cpu maar zij worden verzonden naar een geïntegreerde schakeling de waarvan functie dit type van onderbrekingen uitsluitend te behandelen is

De Onderbrekingen van de software

De onderbrekingen van de software kunnen direct door de assembleur worden geactiveerd aanhalend het aantal van de gewenste onderbreking met de Instructie van int..

Het gebruik van onderbrekingen helpt ons in de verwezenlijking van programma's en door hen te gebruiken wordt onze programma's korter. Het is gemakkelijker om hen te begrijpen en zij hebben gewoonlijk betere prestaties meestal wegens hun kleinere grootte. Dit type van onderbrekingen kan in twee categorieën worden gescheiden: de doeltreffende onderbrekingen van systeemDos en de BIOS onderbrekingen.

Het verschil tussen twee is dat de doeltreffende systeemonderbrekingen gemakkelijker zijn te gebruiken maar zij zijn ook langzamer aangezien deze onderbrekingen van BIOS gebruik maken om hun doel te bereiken, enerzijds zijn de BIOS onderbrekingen veel sneller maar zij hebben het nadeel dat aangezien zij deel van de hardware uitmaken, zij zeer specifiek zijn en het afhangen zelfs van het fabrikantenmerk van de kring kunnen variëren.

De verkiezing van het type van onderbreking aan gebruik zal alleen afhangen van de kenmerken u uw programma wilt geven.

Aangezien wij onderbreken voor gegevensterugwinning programmering met behulp van de taal van C via zullen gebruiken Onderbreek behandeling met C, wij zullen slechts bespreken Onderbreek 13H, onderbreek Uitbreidingen 13H en Onderbreek 21H routines speciaal. Het is niet zo belangrijk om elk van andere te bespreken onderbreekt en hun functies omdat binnen C taal, de gemakkelijkere functies zijn beschikbaar om het grootste deel van die taken uit te voeren. Nochtans, de kennis van Onderbreek 13H en zijn Uitbreidingen is moet, voor gegevensterugwinning programmering.

Neem een korte inleiding van Interrupt 20H en onderbreek 21H. De tussen haakjes geschreven waarde (als 0x20) wijst op, hoe te te gebruiken

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek