Int. 20H (0x20) eindigt procesint. 21H (0x21) Functie 00H (0x00) eindigt het Karakter van de procesint. 21H (0x21) Functie 01H (0x01) dat met echoint. 21H (0x21) wordt ingevoerd Functie 02H (0x02) -- de output van het Karakter

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Int. 20H (0x20) --> eindigt proces

Call with: CS = segment address of program segment prefix

Returns: Nothing

Becommentariëert:

Het eindigt het huidige proces. Dit is één van verscheidene methodes die een programma kan gebruiken om een definitieve uitgang uit te voeren. U kunt functies (00H of 31H of 4CH) van int. 21H of eenvoudig int. 27H ook gebruiken om een definitieve uitgang uit te voeren waar de functies 31H en 4CH van int. 21H over het algemeen de voorkeur hebben omdat zij een terugkeercode om tot het ouderproces toelaten worden overgegaan.

Men adviseert dat als u de Blokken van de Controle van het Dossier (FCBs) hebt gebruikt om om het even welk dossier te schrijven, u het dossier zou moeten sluiten eerst anders u de gegevens kunt verliezen omdat in de actie van definitieve uitgang al geheugen dat door het proces werd genomen wordt vrijgegeven, worden de buffers van het Dossier gespoeld en om het even welke open handvatten voor dossiers of apparaten die door het proces worden bezeten zijn gesloten.

Daarom als u open handvatten voor dossier hebt kunt u de gegevens verliezen.

INT 21H (0x21)

De functie 00H (0x00) --> eindigt proces

Call with: AH = 00H
CS = segment address of program segment prefix

Returns: Nothing

Becommentariëert:

Dit onderbreekt eindigt het huidige proces. Dit is één van verscheidene methodes die een programma kan gebruiken om een definitieve uitgang uit te voeren. Voor meer informatie zie int. 20H

 

INT 21H (0x21)

De input van het Karakter --> van de functie 01H (0x01) met echo

Call with: AH = 01H

Returns: AL = 8-bit input data

Becommentariëert:

Dit onderbreekt leest een karakter van het standaardinputmechanisme zoals toetsenbord en weergalmt het aan het standaarduitvoersysteem. Als geen karakter klaar is, wacht tot men beschikbaar is.

INT 21H (0x21)

De output van het Karakter --> van de functie 02H (0x02)

Call with: AH = 02H
DL = 8-bit data for output

Returns: Nothing

Becommentariëert:

Het output een karakter aan het standaarduitvoersysteem. De output kan worden opnieuw gericht. Als de output opnieuw wordt gericht, is er geen manier om schijfhoogtepunt te ontdekken.

De koorden kunnen ook koorden naar de vertoning worden verzonden door te presteren schrijven (int. 21H, Functie 40H) gebruikend het vooraf bepaalde handvat voor de standaardoutput (0001H), als de output niet opnieuw is gericht, of een handvat verkreeg het logische apparaat CON.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek