Van de architectuurgrondbeginselen van de computer van het de concepten voert de centrale geheugen de bewerker centrale verwerkingseenheid cpu de de cellenregisters van de rekenkundige logicaeenheid decoderen opslag van het programma de numerieke symbolische berekeningen van Instructies van de RAM van het uit directe toeganggeheugen de wipschakelaars van read only memorycRom van geïntegreerde schakelingen knaagt aan

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Basis concepten

Centrale verwerkingseenheid

Dit deel is ook genoemd geworden centrale verwerkingseenheid of cpu, die beurtelings omhoog door de controleeenheid en de rekenkunde en logicaeenheid worden gemaakt. Zijn functies bestaan uit het lezen van en het schrijven van de inhoud van de geheugencellen, om gegevens tussen geheugencellen en speciale registers te versturen, en decoderen en voeren de Instructies van een programma uit. De bewerker heeft een reeks geheugencellen die zeer vaak en zo, uitmaken deel van cpu worden gebruikt.

Deze cellen zijn gekend met de naam van registers. Een bewerker kan één of twee dozens deze registers hebben. De rekenkunde en logicaeenheid van cpu realiseert de verrichtingen verwant met numerieke en symbolische berekeningen.

Typisch hebben deze eenheden slechts capaciteit van het uitvoeren van zeer elementaire handelingen zoals, de toevoeging en de aftrekking van twee gehele aantallen, gehele aantalvermenigvuldiging en afdeling, behandeling van de beetjes van de registers en de vergelijking van de inhoud van twee registers. De personal computers kunnen door wat worden geclassificeerd woordgrootte genoemd geworden is, is dit, de hoeveelheid beetjes die de bewerker kan tegelijkertijd behandelen.

Centraal Geheugen

Het is een groep cellen, die met halfgeleiders wordt vervaardigd, die voor algemene processen, zoals de uitvoering van programma's en de opslag van informatie voor de verrichtingen worden gebruikt. Elke één van deze cellen kan een numerieke waarde bevatten en zij hebben het bezit van het zijn bekwame richting. Dit is dat zij van een andere door middel van een uniek aantal of een adres voor elke cel kunnen onderscheiden. De generische naam van dit geheugen is het Geheugen of de RAM van de Directe toegang.

Het belangrijkste nadeel van dit type van geheugen is dat de geïntegreerde schakelingen de informatie verliezen zij hebben opgeslagen wanneer de elektriciteitsstroom wordt onderbroken. Dit was de reden voor de verwezenlijking van geheugen de waarvan informatie niet wordt verloren wanneer het systeem wordt uitgezet. Dit geheugen ontvangt de naam van Read only memory of ROM.

Opdat PC informatie verwerkt, is het noodzakelijk dat deze informatie in speciale cellen riep registers is. De registers zijn groepen van 8 of 16 wipschakelaars.

Een wipschakelaar is een apparaat geschikt om twee niveaus van voltage, lage, regelmatig 0,5 volts, en een andere één, algemeen van 5 volts op te slaan. Het lage niveau van energie in de wipschakelaar wordt geïnterpreteerd zo weg of 0, en het hoge niveau zoals of

  1. Deze staten zijn gewoonlijk genoemd geworden beetjes, die de kleinste informatieeenheid in een computer zijn.

Een groep van 16 beetjes is genoemd geworden woord; een woord kan in groepen van 8 beetjes worden verdeeld genoemd bytes, en de groepen van 4 beetjes worden geroepen knaagt aan.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek