Van de de structuurtaal van de assembleur van de codelijnen van de de naaminstructie de parametersbevel

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De structuur van de assembleur

In assembleertaalcode bestaan de lijnen uit twee delen, is eerste één de naam van de Instructie die moet worden uitgevoerd, en tweede één is de parameters van het bevel. Bijvoorbeeld:

ADD ah, bh

Hier "ADD" is het uit te voeren bevel; in dit geval zijn een toevoeging, en "ah" evenals "BH" de parameters.

De naam van de Instructies in taal wordt samengesteld uit twee, drie of vier brieven. Deze Instructies worden ook genoemd mnemonic namen of verrichtingscodes, aangezien zij een functie vertegenwoordigen de bewerker zal uitoefenen. Er zijn sommige bevelen die geen parameters voor hun verrichting vereisen, evenals anderen die enkel één parameter slechts vereisen.

Soms worden de Instructies gebruikt als volgt:

ADD al,[170]

De steunen in de tweede parameter wijzen aan ons erop dat wij gaan met de inhoud van de geheugencel nummer 170 en niet met waarde werken 170; dit is genoemd geworden directe richting.

Nu zijn wij bereid te coderen want ons eerste programma met behulp van zuivert. Wij gaan een programma tot stand brengen dat het werk om te illustreren wat wij hebben gezien, en wat wij zullen doen twee waarden moet toevoegen die wij direct in het programma zullen introduceren.

De eerste stap is Debug in werking te stellen, bestaat deze stap slechts uit het typen zuivert < binnengaat > op de doeltreffende systeemherinnering.

Om een programma te assembleren over Debug, wordt "a" (assembleer) bevel gebruikt. Wanneer dit bevel wordt gebruikt, kan het adres waar u het assembleren wilt beginnen als parameter worden gegeven, als de parameter weggelaten=wordt= het assembleren bij de plaats zal worden in werking gesteld die door CS:IP, gewoonlijk 0100h wordt gespecificeerd, die de plaats is waar de programma's met. de uitbreiding van Com moeten worden in werking gesteld. En het zal de plaats zijn die wij aangezien slechts kan dit specifieke type van programma's tot stand brengen zuiver zal gebruiken.

Alhoewel op dit ogenblik het niet noodzakelijk is om het "a" bevel te geven een parameter, is het aan te bevelen dit doen problemen vermijden zodra de Registers CS:IP worden gebruikt, daarom typen wij:

-a0100 <Enter>

Wanneer dit wordt gedaan zal iets als dit op het scherm verschijnen: 0C1B:0100 en de curseur wordt geplaatst rechts van deze aantallen, opmerkt dat de eerste vier cijfers, in hexadecimaal systeem, verschillend kunnen zijn, maar laatste vier moeten 0100 zijn, aangezien het het adres is dat wij aangezien begin hebben gewezen op. Nu kunnen wij de Instructies introduceren:

0C1B:0100 mov ax,0002; zet waarde 0002 op het bijlregister
0C1B:0103 mov bx,0004; zet waarde 0004 op het bxregister
0C1B:0106 add ax,bx; de inhoud van bx wordt toegevoegd aan de inhoud van ax
0C1B:0108 int 20; provoques de beëindiging van het programma.
0C1B:010A

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek