Opslaand en ladend de programma's die bytes 000A schrijven, zou het niet praktisch schijnen om een volledig programma te typen elke keer het, en nodig is om dit te vermijden het mogelijk is om een programma op te slaan over de schijf, om de lengte van een programma te verkrijgen het "h" bevel het gebruikte definitieve adres van het programma (10A), en aanvankelijk adres van het programma (100) is

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het opslaan van en het laden van de programma's

Het zou niet praktisch schijnen om een volledig programma te typen elke keer het nodig is, en om dit te vermijden is het mogelijk om een programma op te slaan over de schijf, met het enorme voordeel dat door reeds worden geassembleerd het niet noodzakelijk zal zijn te lopen zuivert opnieuw om het uit te voeren.

De stappen om een programma te bewaren dat het reeds op geheugen wordt opgeslagen zijn:

  • Verkrijg de lengte van het programma aftrekkend het definitieve adres van het aanvankelijke adres, natuurlijk in hexadecimaal systeem.
  • Geef het programma een naam en een uitbreiding.
  • Zet de lengte van het programma over het register van CX.
  • De orde zuivert om het programma te schrijven over de schijf.

Als voorbeeld gebruikend het volgende programma, zullen wij een duidelijker idee van hoe te om deze maatregelen te treffen hebben. Wanneer het programma definitief wordt geassembleerd zou het als dit kijken:

0C1B:0100 mov ax,0002
0C1B:0103 mov bx,0004
0C1B:0106 add ax,bx
0C1B:0108 int 20
0C1B:010 A
-h 10a 100
020a 000a
-n test.com
-rcx
CX 0000
:000a
-w

Schrijvende bytes 000A

Om de lengte van een programma te verkrijgen wordt het "h" bevel gebruikt, aangezien het ons de toevoeging en de aftrekking van twee aantallen in hexadecimaal zal tonen. Om de lengte van van ons te verkrijgen, geven wij het als parameters de waarde van het definitieve adres van ons programma (10A), en het aanvankelijke adres van het programma (100). Het eerste resultaat het bevel ons toont is de toevoeging van de parameters en de tweede is de aftrekking.

Het "n" bevel staat ons toe om het programma te noemen. Het "rcx" bevel staat ons toe om de inhoud van het register van CX in de waarde te veranderen die wij uit de grootte van het dossier met "h", in dit geval 000a, sinds het resultaat van de aftrekking van het definitieve adres van het aanvankelijke adres hebben verkregen.

Ten slotte, schrijft het "w" bevel ons programma over de schijf, die op hoeveel bytes wijst het schreef. Ook, om een reeds geladen dossier twee stappen te bewaren zijn noodzakelijk:

  • Geef de naam van het te laden dossier.
  • Lading het die het "l" (lading) gebruikt bevel.

Om het correcte resultaat van de volgende stappen te verkrijgen, is het noodzakelijk dat het bovengenoemde programma reeds wordt gecreeerd.

Binnen Debug schrijven wij het volgende:

-n test.com
-l
-u 100 109
0C3D:0100 B80200 MOV AX,0002
0C3D:0103 BB0400 MOV BX,0004
0C3D:0106 01D8 ADD AX,BX
0C3D:0108 CD20 INT 20

Het laatste "u" bevel wordt gebruikt om te verifiëren dat het programma over geheugen werd geladen. Wat het doet is dat het de code demonteert en toont het demonteerde. De parameters wijzen op om van waar TE ZUIVEREN en waar te te demonteren. ZUIVER laadt altijd de programma's over vermeld geheugen op het adres 100H, anders.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek