LABEL MORE MOVE RD RMDIR leest standaardinput van een pijp of een opnieuw gericht dossier en toont het één scherm tegelijkertijd van informatie, menings lange dossiers, folderoutput, bewegingendossiers en folders MS-dos

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


LABEL

Het bevel van het ETIKET wordt gebruikt om, het volumeetiket van een schijf te creëren te veranderen of te schrappen. Het volumeetiket van een schijf wordt getoond als deel van de folderlijst samen met het volumeserienummer, als bestaat.

Syntaxis:

LABEL [drive:] [label]
Drive: De plaats van de te noemen schijf.

Label Het nieuwe volumeetiket.

Niets toont huidig schijfetiket, als zij bestaan. Herinneringen om een nieuw etiket in te gaan of bestaande te schrappen

MD (or MKDIR)

Creëert een folder. Md en MKDIR zijn synoniem doen de zelfde taken.

Syntaxis:

MD [path] directoryname

MORE

Het MEER bevel leest standaardinput van een pijp of een opnieuw gericht dossier en toont het één scherm tegelijkertijd van informatie. Dit bevel wordt algemeen gebruikt aan menings lange dossiers, folderoutput, enz.

Syntaxis:

MORE [path] filename
MORE < [path] filename
command | MORE [path] [filename]
command een bevel de waarvan output moet worden getoond.

Filename dossier aan vertoning één het scherm tegelijkertijd

MORE filename en MEER < filename zijn synoniem MEER en gelijkwaardig aan filename | van het TYPE. In al deze gevallen wordt filename getoond een vol scherm tegelijkertijd. Dringende "Enter" toont het volgende scherm. De vertoning kan op elk ogenblik worden geëindigd door CTRL-C. te drukken verpakt automatischer tekst om het scherm te passen.

Bespreek een voorbeeld van een grote tekst dossier genoemde BIGFILE. TXT. Nu zullen de volgende drie bevelen de zelfde taak doen:

TYPE bigfile.txt | MORE
MORE bigfile.txt
MORE < bigfile.txt

MOVE

Beweegt dossiers en folders van één plaats aan een andere op de zelfde of verschillende aandrijving.

Syntaxis:

MOVE [/Y | /-Y] [path] filename destination

/Y Onderdrukt het ertoe aanzetten om verwezenlijking van een folder te bevestigen of het beschrijven van de bestemming. Dit is het gebrek wanneer de BEWEGING in een partijdossier wordt gebruikt.

/-Y Dwingt een herinnering om verwezenlijking te bevestigen van een folder of het beschrijven van de bestemming. Dit is het gebrek wanneer de BEWEGING van de bevellijn wordt gebruikt.

Als meer dan één dossier vermeld om is worden bewogen, moet de bestemmingsweg een folder zijn en de dossiers zullen hun originele namen behouden.

RD (or RMDIR)

Verwijdert (schrappingen) een lege folder. RD en RMDIR is synoniem en doet de zelfde taken.

Syntaxis:

RD [path] directoryname

Als er backslash (\) vóór de eerste foldernaam in weg zijn, wordt die folder beschouwd als subdirectory van de wortelfolder op de huidige aandrijving. Als er geen backslash vóór de eerste foldernaam in weg zijn, wordt de folder beschouwd als subdirectory van de huidige folder.

Ook zal RD slechts een lege folder schrappen. Als RD op een folder gebruikt wordt die dossiers en/of subdirectories bevat, Wordt de foutenmelding getoond door de computer.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek