SCANDISK TYPE XCOPY controle en reparatie de aandrijving, toont de inhoud van een ASCII- tekstdossier op het schermbevelen om de steun van uw gegevens te maken of het beeld van volledige aandrijving aan de dossiers van het Exemplaar en folderbomen te maken

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


SCANDISK

Stelt Het scandisk schijf--reparatie programma in werking.

Syntaxis

Om de huidige aandrijving te controleren en te herstellen:

SCANDISK

 

U zou de schijf met CHKDSK of SCANDISK - of een ander programma van het schijfaftasten moeten aftasten als uw schijf wordt verpletterd of er geen logische fout in uw laarssectoren zoals MBR is, worden de folders van DBR, van het VET of van de wortel bedorven. Het kan u gegevensinformatie vervormd maken en kan het moeilijk maken terug te krijgen. Niet alleen kan dit u gegevens volledig niet terugkrijgen

Over het algemeen loopt de versie van Dos van Scandisk niet terwijl de Vensters loopt. Eerder dan het signaleren van een fout, brengt het automatisch controle naar de versie van Vensters van Scandisk over

TYPE

Het bevel van het TYPE wordt gebruikt om de inhoud van een ASCII- tekstdossier op het scherm te tonen.

Syntaxis:

TYPE filename

Om tekstdossiers tegelijkertijd te tonen leidt het één scherm, de output van een bevel van het TYPE aan MEER door buizen. Zie sommige voorbeelden:

Om de inhoud van te tonen ROMI.TXT:

TYPE romi.txt

Als het dossier te lang op één enkel scherm is te passen:

TYPE romi.txt | MORE

XCOPY

Dit bevel is één van de belangrijkste bevelen wanneer u de steun van uw belangrijke gegevens wilt maken of zelfs u het beeld van volledige aandrijving aan de dossiers van het Exemplaar en folderbomen willen maken.

XCOPY is gelijkaardig aan het bevel van het EXEMPLAAR behalve dat heeft het veel meer schakelaars die aanzienlijke controle over precies toestaan wat wanneer het gebruiken van vervangingen wordt gekopieerd.

Syntaxis:

XCOPY source [destination] [/Switches]

source Het dossier (s) en te kopiëren Folders. Vervangingen (* of?) kan worden gebruikt.

destination De weg en/of de naam (s) van nieuwe dossiers. Als de bestemming wordt weggelaten, worden de dossiers gekopieerd aan de huidige folder. Als de bestemming naar een folder verwijst die niet bestaat, wordt de folder gecreeerd. Door gebrek, zal XCOPY zijn verrichting tot dossiers in de bronfolder beperken.

Schakelaar

Wat het doet

/ E

Kopiëert daarin de volledige subdirectory structuur van bron en alle dossiers.

/ s

Kopiëert daarin de volledige subdirectory structuur van bron en alle dossiers maar kopiëert geen lege subdirectories.

/ T

Kopiëert de subdirectory structuur van bron maar kopiëert geen dossiers en kopiëert geen lege subdirectories. Om lege subdirectories te omvatten, gebruik met / van E schakelaar.

/ A

Exemplaren slechts dossiers met de reeks van archiefattributen.

/ M

Exemplaren slechts dossiers met de reeks van archiefattributen, die de archiefattributen van de brondossiers uitzet.

/ H

Omvat dossiers met verborgen en geplaatste systeemattributen.

/ K

De dossiers van exemplaren zonder de read-only attributen terug te stellen, als reeks.

/ R

Beschrijft read-only dossiers.

/ U

Exemplaren slechts dossiers in bron die reeds in bestemming bestaan. Kan zijn gebruikte met/D om dossiers met recentere versies bij te werken.

 

/ D:date

Slechts wijzigden de exemplarendossiers met ' het laatst datum ' het zelfde als, of later dan, datum. Als de datum niet wordt gespecificeerd, worden alle dossiers gekopieerd behalve zelfde-genoemde dossiers in de bestemmingsfolder die een recentere ' het laatstgewijzigde datum 'dan in bron hebben.

/ I

De bestemming van krachten dat als folder moet worden behandeld. De dossier/folderherinnering wordt onderdrukt.

/ Y

Beschrijft bestaande dossiers zonder het ertoe aanzetten.

/ - Y

Zet alvorens bestaande dossiers te beschrijven ertoe aan.

/ W

Toont een herinnering alvorens om dossiers te beginnen te kopiëren.

/ P

Herinneringen voor bevestiging alvorens tot elk bestemmingsdossier te leiden.

/ F

Bron en de bestemmingsdossiernamen van vertoningen volledige terwijl het kopiëren.

/ Q

Toont dossiernamen of een andere berichten niet terwijl het kopiëren.

/ C

Blijft kopiërend zelfs als de fouten voorkomen.

/ L

De te kopiëren dossiers van vertoningen maar kopiëert hen niet echt.

/ N

Exemplaar dat de geproduceerde korte namen gebruikt. Dit is noodzakelijk wanneer het kopiëren van een Vfat- volume aan een VET volume.

/ V

Verifiëert dat de nieuwe dossiers leesbaar zijn.


Door gebrek zal XCOPY geen dossiers kopiëren die systeem hebben of de verborgen geplaatste attributen en ook exemplaren van read-only dossiers niet de read-only geplaatste attributen hebben, en alle gekopieerde dossiers hebben hun geplaatste archiefeigenschappen. Door gebrek, zet XCOPY alvorens dossiers in bestemming met dossiers in bron van de zelfde naam te beschrijven ertoe aan.

XCOPY ook herinneringen voor instructies als er ambiguïteit is of de bestemming een folder of een dossier is. Een ambiguïteit wordt gezien wanneer de bestemming niet naar een bestaand folder of een eind in een "\" verwijst. Bijvoorbeeld zou een bestemming van name.ext of een dossier of een folder kunnen zijn. Leer het beter door de volgende voorbeelden.

Om alle dossiers en subdirectories van de nota'sfolder aan de schijf in aandrijving a te kopiëren:

xcopy c:\notes a: /s
or
xcopy c:\notes\*.* a: /s

Om alle dossiers en subdirectories van de nota'sfolder die te kopiëren sinds 9 Dec 2002 aan de schijf in aandrijving a wordt gecreeerd of wordt gewijzigd:

xcopy c:\notes a: /s /d:9/12/02

Makend het "Beeld van de Aandrijving"

Als u de steun van uw volledige aandrijving aan een andere wilt maken of u beeld van uw gegevens van aandrijving "willen maken met inbegrip van Werkend Systeem en andere geïnstalleerde software" aan een andere harde schijf, probeer enkel dit:

C: \ > Xcopy * D: \I\E\C\H

Hier D: is verondersteld de Actieve verdeling van een andere harde schijf te zijn. Dit zal de gehele gegevens van de bron aandrijving kopiëren (met inbegrip van geïnstalleerd Werkend Systeem, Software, Document enz.) als beeld aan de Aandrijving van de Bestemming.

En na dit als u uw computer met de bestemmings aandrijving initialiseert, zal het zelfde werken dat de bron aandrijving werkte en het alle gegevens zal tonen die u in de bron aandrijving had.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek