De Vervangingen van de Kortere weg van de specificatie van Dos bevelen alle kortere weg van Microsoft schijf werkend systeem en het betekenen van syntaxis en belang van * en?

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Kortere weg, de Vervangingen en Redirection van de specificatie

Kortere weg

Een aantal Bevelen van Dos erkennen bepaalde kortere weg wanneer het navigeren tussen folders. Het beste dat hiervan wordt gekend is:

Kortere weg

Waarom om het te gebruiken

.

om naar de huidige folder te verwijzen

..

om naar de ouderfolder te verwijzen

\

om naar de wortelfolder van de huidige aandrijving te verwijzen.

aandrijving:

om naar de huidige folder op aandrijving te verwijzen

Probeer om het met behulp van voorbeelden te begrijpen. Als de huidige folder op c: de aandrijving is c:\windows\java\notes, toen dir c: bij a: \ > de herinnering zal van de dossiers binnen een lijst maken c:\windows\java\notes

  1. Als de huidige aandrijving en de folder c:\data\docs\letters zijn, toen:

Bevel

.

..

...

\

Cd
of
CHDIR

Niets.
Huidige folderverblijven zoals: c:\windows \ java\notes

Verandering in ouderfolder: c:\windows\java

Verandering in de ouderfolder van de ouder:
c:\windows

Verandering in wortelfolder: c: \

DIR

De inhoud van vertoningen van huidige folder:
c:\windows \ java\notes

De inhoud van vertoningen van ouderfolder: c:\windows\java

De inhoud van vertoningen van de ouderfolder van de ouder: c:\windows

De inhoud van vertoningen van wortelfolder: c: \

 

  1. Als de huidige aandrijving en de folder c: \ zijn , toen:

Bevel

.

..

...

\

Cd
(ChDir)

Niets - huidige folderverblijven zoals: c: \

Foutenmelding:
"Ongeldige Folder"

Foutenmelding:
"Ongeldige Folder"

Niets.
Huidige folderverblijven zoals: c: \

DIR

De inhoud van vertoningen van huidige folder: c: \

Foutenmelding: "Ongeldige Folder"

De folders en de uitbreiding van vertoningen minder dossiers van huidige folder

De inhoud van vertoningen van wortelfolder: c: \

 

Vervangingen

Vele bevelen van Dos als, ATTRIB, het EXEMPLAAR, DEL, DELTREE, enz., keuren het gebruik van de "vervangingen" (* goed en?). Over het algemeen verwijst de termijnen, * naar veelvoudige karakters en? verwijst naar één enkel karakter in een dossier of foldernaam.

Dit is de reden wij deze karakters in naam van geen dossier kunnen gebruiken. Deze Speciale karakters zijn/\: *? < > "| die niet zou moeten worden geprobeerd om in een dossiernaam op te nemen. Na lijst toont het gebruik van vervangingen:

Vervanging

Wat het doet

*. *

Alle dossiers met alle uitbreidingen.

* gegevens *. *

Alle dossiers met "gegevens" overal in zijn naam.

* serie. *

Alle dossiers met namen die met "serie beëindigen"

note?.cpp

Alle dossiers genoemd "nota" plus één karakter en met. uitbreidingen CPP. Dit dossier kan note1.cpp, maar niet note.cpp zijn.

?t *. *

Alle dossiers met "t" als tweede brief in hun namen


Men zou moeten opmerken dat niet alle bevelen precies vervangingen op de zelfde manier behandelen. Bijvoorbeeld worden DIR * en DIR *. * beschouwd als synoniem maar DEL zou * slechts dossiers zonder een uitbreiding schrappen.

Een ruimte die door omgekeerde komma's ("") wordt ingesloten wordt goedgekeurd als geldige dossierspecificatie door EDIT en DEL nog op eerder verschillende manieren.

GEEF zal openen een dossier gebruikend de naam van de huidige folder uit. Aldus als de huidige folder D:\windows\java\notes is, GEEF "" zal creëren een dossier in die geroepen folder uit "notes".

DEL erkent "" zoals *. * en zal voor bevestiging alvorens alle dossiers in de folder te schrappen ertoe aanzetten. Zoals met EDIT, schijnt het aantal ruimten tussen de omgekeerde komma's niet significant maar als er geen ruimten zijn wordt een foutenmelding getoond zeggend dat het vereiste parameter missen.

In tegenstelling tot EDIT, kan een weg worden omvat en, als het is, worden geen ruimten tussen omgekeerde komma's d.w.z. vereist om alle dossiers in de huidige folder te schrappen:

DEL ./"" het werk, maar DEL "" geven een foutenmelding.

Het EXEMPLAAR ziet ook "" zoals *. * en, als DEL, keurt een weg met het goed. In tegenstelling tot DEL, moet er altijd een ruimte tussen de omgekeerde komma's zijn, zelfs wanneer een weg wordt omvat

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek