DOSKEY het speciale karaktersdir bevel toont de lijst van dossiers en subdirectories in een folder

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

DOSKEY Speciale Karakters

De volgende speciale karakters kunnen in macro's worden gebruikt om bevelverrichtingen te controleren:

Karakters

Wat is

#

Richt output - equivalent aan het redirection symbool opnieuw >

#

Voegt output aan het eind van een dossier toe - het equivalent aan voegt symbool >> toe

#

Richt input - equivalent aan het symbool opnieuw <

#

Verzendt macrooutput naar een bevel - equivalent aan het pijpsymbool |

#

Scheidt bevelen wanneer het creëren van macro's of het typen van bevelen op de DOSKEY bevellijn

Gebruik voor het $teken

$1 tot $9

Vertegenwoordigt om het even welke bevel-lijn parameters die kunnen worden gespecificeerd wanneer de macro in werking wordt gesteld. Vergelijkbaar met de %1 tot %9 karakters in partijprogramma's

$*

Vertegenwoordigt bevel-lijn informatie die kan worden gespecificeerd wanneer macroname wordt geschreven. $* is gelijkaardig aan de vervangbare parameters # behalve dat typte alles op de bevellijn nadat macroname voor $* in de macro wordt gesubstitueerd.


Data Recovery
Digital Camera Data Recovery File Recovery Software Data Recovery Services Undelete Files
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Files Recovery Pen Drive Data Recovery
Data Recovery Utilities Windows Data Recovery iPod Data Recovery Data Retrieval Software

DIR

Toont de lijst van Dossiers en Subdirectories in een Folder.

Syntaxis:

DIR [drive:] [path] [filename] [/Switches]

Schakelaar

Wat is

niets

Door gebrek, vertoningen DIR:

  • header bestaand uit het uit het het volumeetiket en serienummer van de schijf;
  • een lijst van alle dossiers en subdirectories in de huidige folder in de orde zij in het VET behalve duidelijk die ' verborgen ' en/of ' systeem ' vermeld zijn. Samen met elk dossier/folder is zijn grootte, datum/tijd van laatste wijziging, en lange dossiernaam;
  • footer die uit het totale aantal dossiers bestaat maakte van, hun cumulatieve grootte een lijst, en vrije ruimte die (in bytes) op de schijf blijft.

/ A [ attributen ]

De dossiers van vertoningen met en zonder gespecificeerde attributen. De veelvoudige attributen kunnen zonder ruimten tussen hen worden gespecificeerd.
attributen (Gebruiken "-" als prefix specificeert "niet")
D Folders
R Read-only dossiers
H Verborgen dossiers
Dossiers die sinds laatste veiligheidskopie worden gewijzigd
De dossiers van het s- Systeem

/ O
[ sortorder ]

De dossiers van de lijst in gesorteerde orde.
Als de orde van het sorteren niet wordt gespecificeerd, zijn de folders vermeld alfabetisch gevolgd door alfabetisch vermelde dossiers, ook. Om het even welke combinatie van het sorteren van ordesleutels kan worden gespecificeerd en de dossiers zullen in de orde van de sleutels worden gesorteerd.
sortorder (Gebruikend "-" als prefix keert de orde om)
N door (alfabetische) naam
S door grootte (kleinste eerste)
E door (alfabetische) uitbreiding
Dtegen datum & tijd (vroegste eerste)
Gde folders van de Groep eerst
A door de Laatste Datum van de Toegang (vroegste eerste)

/ s

De Dossiers van vertoningen in de gespecificeerde Folder en al zijn Subdirectories

/ W

Breed lijstformaat. De namen van het dossier en van de Folder zijn vermeld in 5 kolommen

/ B

Naakt formaat. De dossiers en de Folders zijn vermeld in één enkele kolom zonder header, samenvatting, of enige details.

/ L

De output is in in kleine letters.

/ P

Pauzes met het elk scherm, volledig van informatie. Duw op om het even welke sleutel om het volgende scherm te zien.

/ V

Krachten aan Verbose wijze. Dit toont attributen, datum laatste toegang gehade tot, en schijfruimte die voor elk dossier, naast de standaardinformatie wordt toegewezen.

/ Z

De lange dossiernamen worden niet getoond in de dossierlijst.

/ 4

Toont de datum als vier cijfers eerder dan twee.

 

Het bevel DIR keurt slechts één weg als parameter goed. De lange dossier en van de Folder namen die een ruimte omvatten moeten in omgekeerde komma's worden ingesloten. U kunt vervangingen zoals ook gebruiken * en? om een lijst van een ondergroep van dossiers en subdirectories te tonen.

DIR kan met de standaardperiode (.) kortere weg worden gebruikt om hogere niveaufolders te tonen. Als meer periodes worden gebruikt dan worden vereist om de wortelfolder, de folders en de dossiers te tonen.

Wanneer het gebruiken van redirection om de output van bevel DIR naar een dossier te verzenden of een ander bevel, moet het vaak nuttige gebruiken/a:-D om slechts van dossiers een lijst te maken, en/B om vreemde informatie zoals dossiersgrootte, headers en summiere informatie te vermijden. Ook wanneer de output van een bevel DIR via een pijp opnieuw wordt gericht, wordt een tijdelijk dossier gecreeerd dat automatisch wordt geschrapt zodra de verrichting wordt voltooid.

Door gebrek, wordt dit tijdelijke dossier in de folder gevestigd die door de milieuvariabele van "TEMPERATUREN wordt gespecificeerd" maar als dit niet wordt gespecificeerd of niet kan worden gevonden, zal het in de huidige folder van de huidige aandrijving worden gecreeerd. Als het bevel DIR ook naar de huidige folder verwijst, zullen zulk tijdelijke dossiers in de lijst worden opgenomen en worden omvat.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Real Estate Noida

Real Estate Noida

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Live Chat Online

Live Chat Online

Link Exchange

Link Exchange

Software Development

Software Development

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek