De verklaring van de int86 functie int86x is de variatie van functie int86

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


int86 en functies int86x

Deze functies zijn algemene software 8086 onderbreken interfaces die in Registers dos.h. worden bepaald worden geplaatst aan de gewenste waarden en deze functies worden geroepen om MS-dos aan te halen onderbreekt. De verklaring van de functie int86 is als volgt:

int int86(int intno, union REGS *inregs,
union REGS *outregs);

int86x is de variatie van functie int86. Het wordt verklaard als volgt:

int int86x(int intno, union REGS *inregs,
union REGS *outregs, struct SREGS *segregs);

Zowel voeren de functies int86 als int86x een software 8086 uit onderbreken gespecificeerd door argumentintno of wij kunnen zeggen om onderbreek te produceren wordt gespecificeerd door intno.

Met functie int86x is de toegang mogelijk slechts aan S en DS en niet aan Cs en SS zodat kunt u een software aanhalen 8086 onderbreekt die een waarde van DS verschillend van het standaardgegevenssegment neemt en/of een argument in S neemt.
Deze functies kopiëren registerwaarden van inregs in de registers vóór uitvoering van de software onderbreken. De functie int86x kopiëert ook segregs - ds en segregs - Swaarden in de overeenkomstige registers alvorens de software uit te voeren onderbreekt. Deze eigenschap staat programma's toe die verre wijzers gebruiken of een groot model van het gegevensgeheugen om te specificeren welk segment voor de software moet worden gebruikt onderbreekt.

De functies kopiëren de huidige registerwaarden aan outregs, draagt de status van vlag aan het x.cflag- gebied in outregs en de waarde van het 8086 vlaggenregister aan het x.flags- gebied in outregs, nadat de software winst onderbreekt. De functie int86x herstelt ook DS en plaatst segregs - S en segregs - ds gebieden aan de waarden van de overeenkomstige segmentregisters.

In beide functies inregs en outregs kan aan de zelfde structuur richten en beide functies keren na voltooiing de waarde van BIJL van de software terug onderbreken. Als draag wordt de vlag geplaatst, wijst het gewoonlijk erop dat een fout is voorgekomen.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek