Het volume in de telling van het gebruiksslot overschreed Geldig uitwerpt verzoek de ontbroken Niet gedefiniëerde fout voorkwam schrijft de fout van de het registerfout van de Status CODE van de Status van de Betekenis de verrichting ontbroken ONBEKENDE voorkwam

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


case 0xB3:
cprintf("STATUS: Volume in gebruik (de uitbreidingen van int. 13H)");
break;

case 0xB4:
cprintf("STATUS: Overschreden de telling van het slot (de uitbreidingen van int. 13H)");
break;

case 0xB5:
cprintf("STATUS: Geldig werp ontbroken verzoek uit (de uitbreidingen van int. 13H)");
break;

case 0xBB:
cprintf("STATUS: De niet gedefiniëerde fout kwam voor (harde schijf slechts)");
break;

case 0xCC:
cprintf("STATUS: Schrijf de fout voorkwam");
break;

case 0xE0:
cprintf("STATUS: Het registerfout van de status");
break;

case 0xFF:
cprintf("STATUS: Ontbroken de verrichting van de betekenis");
break;

default: cprintf("STATUS: De ONBEKENDE CODE van de Status");
}

printf("\nHuidige positie= Track:%d Head:%d Sector:%d \n",
track,head,sector);
}
gotoxy(10,24);printf("Aftastend Voltooide Pers!! Om het even welke Sleutel AAN Uitgang..");
getch();
}

Het programma toont het voorbeeld van gebruik van functiesfuncties int86 en int86x. In dit Programma initialiseert de functie int86 de schijf door het schijfsysteem terug te stellen, gebruikend functie 00H van int. 13H. De functie int86x verifiëert elke sector van floppy (1.44Mb, 3½ floppy disk) van beide kanten, tot 0 tot 79 sporen (totale 80 sporen) gebruikend de functie 04H van int. 13H.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek