segread van de Functie intdos en intdosx van de Functies leest de Verklaring de segmentregisters algemeen Dos interfaces onderbreekt

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


segread Functie

Deze functie bepaald=is= in dos.h. Deze functie leest de segmentregisters. De verklaring van de functie is als volgt:

void segread(struct SREGS *segp);

waar segread de huidige waarden van de segmentregisters in de structuur * segp zet. Niets is teruggekeerd door de functie en de vraag is voorgenomen voor gebruik met intdosx en int86x. zien een voorbeeld:

#include <stdio.h>
#include <dos.h>

void main()
{
struct SREGS segs;

segread(&segs);
printf("De huidige montages van het segmentregister\n\n");
printf("CS: %X DS: %X\n", segs.cs, segs.ds);
printf("ES: %X SS: %X\n", segs.es, segs.ss);

getch();
}

En de output van het programma zal iets als dit zijn:

De huidige montages van het segmentregister

CS: EED DS: 10BA
ES: 10BA SS: 10BA


intdos en intdosx Functies

Deze functies bepaald=zijn= in dos.h. Dit zijn algemeen Dos onderbreken interfaces. Functieintdos haalt de dienstregisters toen DX en AL aan van MS-dos waar de functie intdosx de dienst van MS-dos met de waarden van het segmentregister aanhaalt.

De Verklaring van de intdosfunctie is als volgt:

int intdos(union REGS *inregs, union REGS *outregs);

and the declaration of intdosx function is as:

int intdosx(union REGS *inregs, union REGS *outregs,
struct SREGS *segregs);

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek