De aandrijving 08H van het Formaat van de Functie 07H van int. 13H (0x13) (0x07) (0x08) krijgt aandrijvingsparameters

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

De aandrijving van het Formaat van de functie 07H (0x07)

Vraag met: AH = 07H
AL = doorschiet
CH = cilinder
DL = aandrijving
80H-FFH vaste schijf

Returns: Als succesvolle functie
Draag vlag = ontruimen
AH = 00H

Als niet succesvolle functie
Draag vlag = plaatsen
AH = status (zie de vroeger gegeven statuslijst)

Becommentariëert:
Deze functie wordt bepaald voor PC/XT vaste schijf slechts aandrijving. Het formatteert de de volledige aandrijving, het schrijven gebieden van het schijfadres en de gegevenssectoren, die bij de gespecificeerde cilinder beginnen.

INT 13H (0x13)

De functie 08H (0x08) krijgt aandrijvingsparameters

Vraag met: AH = 08H
DL = aandrijving
00H-7FH floppy disk
80H-FFHvaste schijf

Returns: Als succesvolle functie
Draag vlag = ontruimen
Bl = aandrijvingstype (PC/BIJ en PS/2 floppy disk)

Waarde

Beschrijving

01H

360KB, 40 spoor, 5,25”

02H

1.2MB, 80 spoor, 5,25”

03H

720KB, 80 spoor, 3,5”

04H

1.44MB, 80 spoor, 3,5”

CH =lage 8 beetjes van maximumcilinderaantal
CL = _ beetje 6-7 hoog orde 2 beetje van maximum cilinder aantal beetje 0-5 maximum sector aantal
DH = maximum hoofdaantal
DL = aantal aandrijving
S: Di = segment: compensatie van de parameterlijst van de schijfaandrijving

Als niet succesvolle functie
Draag vlag = plaatsen
AH = status

Becommentariëert:
Deze functie keert diverse parameters voor de gespecificeerde aandrijving terug. De waarde die in register DL is teruggekeerd wijst op het ware aantal fysieke aandrijving in bijlage aan de adapter voor de gevraagde aandrijving.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek