Van int. 13H (0x13) de Functie 09H (0x09) initialiseert vaste schijfkenmerken

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

De functie 09H (0x09) initialiseert vaste schijfkenmerken

Vraag met:AH = 09H
DL = aandrijving
80H-FFHvaste schijf

Op de Vector PC/XT voor int. moet 41H richten aan het blok van de schijfparameter of, op PC/BIJ en PS/2

De vector voor int. 41H moet aan het blok van de schijfparameter voor aandrijving 0 richten

De vector voor int. 46H moet aan het blok van de schijfparameter voor aandrijving 1 richten

Returns:If succesvolle functie
Draag vlag = ontruimen
AH = 00H

Als niet succesvolle functie
Draag vlag = plaatsen
AH = status

Becommentariëert:

Deze functie initialiseert het vaste schijfcontrolemechanisme voor verdere I/O verrichtingen, gebruikend de waarden die in het BIOS van ROM blok van de schijfparameter (s) worden gevonden. De functie wordt gesteund op vaste slechts schijf. Het formaat van het parameterblok voor vaste schijven PC en PC/XT is als volgt:

Byte (s)

Inhoud

00H-01H

Maximum aantal cilinders

02H

Maximum aantal hoofden

03H-04H

Verminderde de aanvang schrijft huidige cilinder

05H-06H

De aanvang schrijft precompensatiecilinder

07H

Maximum ECC uitbarstingslengte

08H

De optie van de aandrijving

Beetje (s)

Betekenis (als reeks)

0 – 2

aandrijvings optie

3 – 5

gereserveerde (0)

6

maak ECC ingangen onbruikbaar

7

maak disk-access onbruikbaar opnieuw probeert

09H

Standaard onderbrekingswaarde

0AH

De waarde van de onderbreking voor formaataandrijving

0BH

De waarde van de onderbreking voor controleaandrijving

0CH-0FH

Gereserveerd

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek