Telling van het slot overschreed Geldig uitwerpt verzoek de ontbroken Niet gedefiniëerde fout voorkwam schrijft de fout van de het registerfout van de Status de Betekenis verrichting ontbroken _ DISK_RESET, _ DISK_STATUS, _ DISK_READ, _ DISK_WRITE, _ DISK_VARIFY, _ DISK_FORMAT voorkwam

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


0x40

Streef ontbroken naar verrichting

0x80

De gehechtheid slaagde te antwoorden er niet in

0xAA

Niet klaar aandrijving (harde schijf slechts)

0xB0

Volume niet dat in aandrijving wordt gesloten (de uitbreidingen van int.13)

0xB1

Volume dat in aandrijving wordt gesloten (de uitbreidingen van int.13)

0xB2

Niet verwijderbaar volume (de uitbreidingen van int.13)

0xB3

Volume in gebruik (de uitbreidingen van int.13)

0xB4

Overschreden de telling van het slot (de uitbreidingen van int.13)

0xB5

Geldig werp ontbroken verzoek uit (de uitbreidingen van int.13)

0xBB

De niet gedefiniëerde fout kwam voor (harde schijf slechts)

0xCC

Schrijf de fout voorkwam

0xE0

Het registerfout van de status

0xFF

Ontbroken de verrichting van de betekenis

De daarna gegeven lijst vertegenwoordigt de verrichtingsbevelen die door cmdparameter moeten worden uitgevoerd. Eerst en vooral zullen wij de gemeenschappelijke verrichtingen van de beide functies zien.

biosdisk

_ bios_disk

Wat het doet

0

_ DISK_RESET

De schijfsysteem van de terugstellen, dat het aandrijvingscontrolemechanisme dwingt om het hard terugstellen te doen. Negeer alle andere parameters

1

_ DISK_STATUS

Keert het statuut van de laatste schijfverrichting terug. Negeert alle andere parameters

2

_ DISK_READ

Leest één of meerdere schijfsectoren in geheugen

3

_ DISK_WRITE

Schrijft één of meerdere schijfsectoren van geheugen

4

_ DISK_VERIFY

Verifiëert één of meerdere sectoren

5

_ DISK_FORMAT

Formatteert een spoor

Hoewel u kunt gebruiken of cmd = 0..1..2..3, 4.5 of cmd = _ DISK_RESET, _ DISK_STATUS, _ DISK_READ, _ DISK_WRITE, _ DISK_VARIFY, _ DISK_FORMAT en de beide opties hebben het zelfde effect, maar men adviseert dat u een gewoonte zou moeten hebben om woordenoptie zoals cmd te gebruiken = _ DISK_FORMAT in plaats van cmd = 5 omdat het u kan helpen om fouten te vermijden die kunnen plaatsvinden als u een verkeerd bevelaantal voor cmd hebt getypt.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek