De functie DISK_RESET stelde het schijfsysteem door de alle andere parameters _ DISK_STATUS winst te negeren het terug statuut van de laatste schijfverrichting, die de alle andere parameters _ DISK_READ _ DISK_WRITE _ DISK_VERIFY biosdisk _ bios_disk functies _ DISK_FORMAT negeert

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


 

In de verklaring van biosdisk of _ bios_disk functioneer als wij cmd = _ DISK_RESET de functie geven die schijfsysteem wordt teruggesteld door de alle andere parameters te negeren en _ DISK_STATUS het statuut van de laatste schijfverrichting terugkeert, die de alle andere parameters negeert.

Voor cmd = _ DISK_READ, _ DISK_WRITE, of _ DISK_VERIFY (2..3 of 4), biosdisk en _ bios_disk functies gebruiken ook andere hieronder getoonde parameters:

Parameter

Wat het doet

hoofd
spoor
sector

Deze drie specificeren de plaats van beginnende sector voor de gespecificeerde verrichting (de minimum mogelijke waarden kunnen hoofd zijn = 0, spoor = 0 en sector = 1)

nsectors

Dit specificeert het aantal te lezen of te schrijven sectoren

buffer

Het richt aan de buffer waar de gegevens moeten worden gelezen en worden geschreven

Als de waarde van cmd = 5 (_ DISK_FORMAT) is, biosdisk en _ bios_disk gebruik de volgende parameters zoals volgens de beschrijving in de lijst. Men adviseert altijd dat u zorg zou moeten nemen terwijl u _ DISK_FORMAT gebruikt en u zou moeten weten wat u aan met gaat. Het gebrek aan kennis of zelfs een kleine fout kan u maken om een groot verlies van gegevens onder ogen te zien.

Parameter

Wat het doet

hoofd
spoor

Deze specificeren de plaats van het spoor aan formaat

buffer

Het richt aan een lijst van sectorheaders dat op het genoemde spoor moet worden geschreven


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek