diskinfo_t lang gelezen schrijft lang van de Structuur de schijf het de schijf naar terugstellen van Vervangingen streeft leest de sectorbuffer kenmerkende Controlemechanisme van de Aandrijving van de RAM van het Controlemechanisme van de Tests van de sectorbuffer het kenmerkende interne kenmerkend schrijft

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Er zijn sommige extra waarden van cmd die slechts door biosdiskfuncties worden gebruikt. Deze waarden van cmd worden toegestaan slechts voor XT, BIJ, PS/2, en compatibele systemen. De waarden zijn beschreven in de daarna gegeven lijst:

   

cmd

Wat het doet

6

Formatteert een spoor en plaatst slechte sectorvlaggen

7

Formatteert het aandrijvingsbegin bij een specifiek spoor

8

Keert de huidige aandrijvingsparameters in eerste 4 bytes van buffer terug

9

Initialiseert aandrijving-paar kenmerken

10

Leest lang (512 plus 4 extra bytes per sector)

11

Schrijft lang (512 plus 4 extra bytes per sector)

12

Zoekt een schijf

13

Het de schijfterugstellen van vervangingen

14

Leest sectorbuffer

15

Schrijft sectorbuffer

16

Test of de genoemde aandrijving klaar is

17

Calibreert de aandrijving opnieuw

18

Kenmerkende de RAM van het controlemechanisme

19

Kenmerkende aandrijving

20

Interne kenmerkend van het controlemechanisme

 

diskinfo_t Structure

diskinfo_t wordt de structuur gebruikt door _ bios_diskfunctie. De beschrijving van de structuur is als volgt:

struct diskinfo_t {

unsigned drive, head, track, sector, nsectors;
void far *buffer;
};

Waar de aandrijving de schijfaandrijving specificeert die moet worden gebruikt. Herinner altijd dat voor de harde schijven, de fysieke aandrijving, niet de schijfverdeling wordt gespecificeerd. Als u verdelingen wilt in werking stellen, moet het toepassingsprogramma de informatie van de verdelingslijst van die schijf zelf ook interpreteren.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek