ABEND ABIOS Vertaaladp van de Bus van het Adres van de Tijd van de Methodes van de Toegankelijkheid van het Wapen van de Toegang ANSI API het Vervroegde van de Herwinning BIOS van het Systeem van het Aantal van het Binaire Cijfer van het Dossier BCD van de Opslag van het Koord ASPI van het Karakter ASCIIZ van ASCII van de Architectuur ATA Hulp Reserve (Binair getal Gecodeerde Decimaal) Blok van de Parameter (BPB)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us


Bijlage - II

Verklarende woordenlijst van de Termijnen van de Terugwinning van Gegevens

ABEND: De abnormale beëindiging van een computerprogramma.

ABIOS: ABIOS is be*schermen-wijzebios die door OS/2 wordt gebruikt.

Toegang: Om van de gewenste gegevens de plaats te bepalen.

Het Wapen van de toegang: Schijf-aandrijving de component die aan positie lees-schrijfhoofden wordt gebruikt over een gespecificeerd spoor.

Toegankelijkheid: De mate waarin de computers aan een brede waaier van gebruikers, met inbegrip van mensen met één of meerdere fysieke handicaps makkelijk te gebruiken en beschikbaar zijn.

De Methodes van de toegang: De techniek en/of programmacode voor het bewegen van gegevens tussen hoofdopslag en Input/Uitvoersystemen.

De Tijd van de toegang: Het tijdinterval tussen wanneer het gegeven wordt gevraagd of om in een opslaggelegenheid verzocht worden opgeslagen en wanneer de levering of de opslag worden voltooid.

De Bus van het adres: De elektroweg die wordt gebruikt om de opslagplaatsen voor gegevens of instructies over te brengen.

De Vertaling van het adres: Het proces om het adres van een onderdeel van gegevens of een instructie in het adres in hoofdopslag te veranderen waarbij het moet worden geladen of worden herladen.

Adp: Automatische gegevensverwerking.

Vervroegde Herwinning: Een techniek om de lezing van gegevens van een langzame opslaggelegenheid te optimaliseren door meer gegevens te halen dan onmiddellijk en door het in sneller middel wordt vereist te behouden tot het eigenlijk wordt vereist.

Ansi: Het Amerikaanse Nationale Instituut van Normen.

Api: Een reeks routines die een toepassingsprogramma gebruikt om om de diensten op lager niveau te verzoeken en uit te voeren die door het werkende systeem worden uitgevoerd.


Architectuur: De structuur van alles of een gedeelte van een computersysteem. Verwijst ook naar het ontwerp van systeemsoftware.

ASCII: Acroniem voor Amerikaanse Standaardcode voor de Uitwisseling van de Informatie

Het Karakter van ASCII: De het meest op brede schaal erkende 8 beetjecode voor het vertegenwoordigen van alphanumerics en andere karakters van Engelse taal.

Koord ASCIIZ: Opeenvolging van de Karakters van ASCII die door Ongeldig, of nul, byte worden geëindigd.

ASPI: De geavanceerde Interface van de Programmering SCSI.

ATA: De Gehechtheid van de geavanceerde Technologie, de correctere naam voor de interface van winde.

Hulp Opslag: Opslag die de primaire opslag van de computer, zelfde zoals secundaire opslag aanvult.

Steun: Het kopiëren van informatie om een middel van terugwinning van verloren te verstrekken of gegevens te bederven.

Reserve Dossier: Een dubbel exemplaar van een dossier.

BCD (Binair getal Gecodeerde Decimaal): Een methode van gegevensopslag waar twee decimale cijfers in elke byte, in de hogere vier beetjes en andere in de lagere vier beetjes worden opgeslagen. Aangezien slechts waarden 0 door 9 in de elke helft van een byte worden gebruikt, kunnen de waarden BCD als decimale aantallen op een hexadecimale vertoning van geheugen of een dossier worden gelezen.

Binair getal: Betreffende kenmerken of bezit die een selectie, een keus, of een voorwaarde waarin er twee mogelijkheden impliceren zijn, of betreffende het aantalsysteem dat een basis van twee gebruikt.

Binair Cijfer: Of van karakters 0 of 1. Deze karakters zijn afgekort "beetje".

Het Systeem van het binaire getal: Een aantalsysteem met een basis of een wortel van twee.

Binair Systeem: Basis 2 nummeringssysteem, dat cijfers 0 en 1 gebruikt. De computergegevens kunnen door dit nummeringssysteem worden vertegenwoordigd.

BIOS: Fundamenteel I/O systeem. Een reeks routines die nauw met de hardware samenwerkt om de overdracht van informatie tussen elementen van het systeem, zoals geheugen, schijven, en de monitor te steunen.

BIOS het Blok van de Parameter (BPB): Informatie die binnen de laarssector specifiek wordt gevestigd voor de logische aandrijvingsinformatie.

Blok: Een groepering van aangrenzende gegevensverslagen of andere gegevenselementen die als eenheid worden behandeld.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map