Uitgebreide van het Geheugen van de Specificatie FAQ VETTE van het dossier van het systeem Het Formatteren van het Formaat van de Aandrijving van de Diskette van de Diskette van het Handvat van het Dossier van het Blok van de Controle van het Dossier van de Lijst van de Toewijzing van het Dossier van de fat32- Haal (VET) (FCB) Slappe Slappe Gelijke Gigabyte

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us


De uitgebreide Specificatie van het Geheugen: Een specificatie die door Microsoft wordt bedacht die veelvoudige te delen programma's toestaat breidde (boven 1 megabyte) geheugen en noncontiguous geheugen boven 640K uit.

FAQ: Vaak Gestelde Vragen. Een document dat basisvragen en antwoorden bevat.

VET dossiersysteem: Een dossiersysteem dat op een lijst van de dossiertoewijzing wordt gebaseerd, die door het werkende systeem wordt gehandhaafd, spoor van het statuut van diverse segmenten van schijfruimte te houden die voor dossieropslag worden gebruikt.

FAT32: Een verhoging met 32 bits van het het dossiersysteem van de Lijst van de Toewijzing van het Dossier dat grote aandrijving met de betere efficiency van de schijfruimte steunt.

Haal: De stap in de instructiecyclus waar de instructie in geheugen wordt gevestigd en naar de controleeenheid verzendt.

Dossier: Een inzameling van verwante gegevensverslagen die als eenheid worden behandeld, riep soms een gegevensreeks.

De Lijst van de Toewijzing van het dossier (VET): Een gebied op de schijf (slappe of logische aandrijving) die aan verwijzingsdossier plaatsen op die schijf terzijde wordt gelegd. De lijst is een ketting identificeert waar elk deel van een dossier wordt gevestigd. Het handelt zo ook aan een inhoudsopgave voor een boek.

Het Blok van de Controle van het dossier (FCB): Een klein blok van geheugen dat tijdelijk door het werkende systeem van een computer aan greepinformatie wordt toegewezen over een geopend dossier.

Het Handvat van het dossier: Een klein positief geheel dat wordt gebruikt om het eerder geopende dossier te identificeren waarop een programma wenst om een handeling uit te voeren.

Slappe Diskette: Flexibel, magnetische diskette Mylar die algemeen met microcomputers wordt gebruikt waarover de gegevens magnetisch worden opgeslagen.

De slappe Aandrijving van de Diskette: Het apparaat dat wordt gebruikt om naar en van een slappe diskette over te brengen.

Vloed: Om het kopiëren van om het even welke gegevens te dwingen die nog in tijdelijke buffers aan zijn definitieve bestemming worden opgeslagen.

Formaat: De regeling van gegevens over een middel.

Het formatteren: Voorbereidend opslagmiddelen (gewoonlijk magnetische media zoals een schijf of een band) voor het opslaan van gegevens. Het lage of fysieke formatteren schrijft alle noodzakelijke huishoudengegevens om de opslaggelegenheid toe te laten om de media te lezen en kan de opslageenheden op de media aan een bekende staat ook initialiseren. Formatteren het op hoog niveau of logische schrijft gegevens die door het werkende systeem, zoals toewijzingsinformatie en folders op media worden gebruikt, die reeds fysisch zijn geformatteerd. Het formatteren de programma's voeren zowel vaak een laag als op hoog niveau formaat uit.

Gigabyte: Één miljard bytes. Nauwkeuriger, 2 aan 30ste macht of 1.073.741.824 bytes in decimale aantekening.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map