De Overeenkomst van de Vergunning van de Eindgebruiker

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
INLEIDING
DE RICHTLIJNEN VAN DE SOFTWARE
DE BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE VAN DE SOFTWARE

DE TERUGWINNING VAN GEGEVENS

HET OPSLAAN VAN TERUGGEKREGEN GEGEVENS

VRAAG/ANTWOORD

HELP DESK

De overeenkomst van de vergunning

De Overeenkomst van de Vergunning van de Eindgebruiker

Belangrijk: U MOET NA VOORWAARDEN AKKOORD GAAN ALVORENS OF INSTALLEREND DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. LEES DEZE OVEREENKOMST VAN VERGUNNING ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN.

Pro Data Doctor™ Data Doctor Recovery NTFS-FAT™ Copyright© 2006, Pro Data Doctor Pvt. Ltd

DEZE OVEREENKOMST IS een WETTELIJK CONTRACT dat TUSSEN U (de EINDGEBRUIKER) EN LICENCOR UW GEBRUIK VAN het PRODUCT REGEERT.

DE VOORWAARDEN VAN DE VERGUNNING

PRO DATA DOCTOR PVT LTD MAAK GEEN WAARBORG OF WARRANTEE IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE SOFTWARE, DE MANIER WAAROP HET OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR OM HET EVEN WELKE SPECIFIEKE VEREISTEN WORDT GEBRUIKT.

PRO DATA DOCTOR PVT LTD, ZIJN WEBSITES, ZIJN VERKOPERS OF RESELLERS OF OM HET EVEN WIE MET BETREKKING TOT DE PROARTS PVT LTD VAN GEGEVENS OP OM HET EVEN WELKE DIRECTE OF INDIRECTE MANIER, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN IN DE DIRECTE, INDIRECTE OF GEWICHTIGE SCHADE VAN DE SOFTWARE, OF HET VERLIES VAN WINST MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

In geen omstandigheden en onder geen wettelijke theorie, contract, of anders, zullen de Proarts van Gegevens of zijn leveranciers aan u of een andere persoon voor om het even welke indirecte, speciale bijkomende, of gewichtige schade van om het even welk karakter met inbegrip van, schade voor verlies van goodwill, het werkonderbreking, verlies van gegevens, computermislukking, of voor om het even welk en alle andere schade of verliezen aansprakelijk zijn.

DE SOFTWARE MAG SLECHTS WORDEN GEBRUIKT OP VOORWAARDE DAT DE GEBRUIKER DEZE VOORWAARDEN GOEDKEURT. HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE WIJST OP UW GOEDKEURING VAN DEZE OVEREENKOMST.

Het volledige risico van het gebruik of het resultaat van het gebruik van deze software en documentatie blijft met de gebruiker. Geen deel van de Software en deze documentatie kan op om het even welke manier worden gereproduceerd, elektronisch of mechanisch, voor om het even welk doel, behalve zoals die in de Overeenkomst van de Vergunning van de Eindgebruiker wordt uitgedrukt.

De computersoftware (de "Software"), documentatie en andere materialen (collectief, het "Product") die deze vergunning zijn het bezit van begeleiden Pro Data Doctor Pvt Ltd. (the "Licensor") en worden beschermd door auteursrechtwet. Alle andere rechten, met inbegrip van eigendom van de Software, zijn langs voorgebe*houdPro Data Doctor Pvt Ltd.

Pro Data Doctor(TM) and Data Doctor Recovery - NTFS-FAT(TM) are trademarks of Pro Data Doctor Pvt Ltd.

Microsoft®, Windows 95®, Windows 98®, Windows ME®, Windows NT®, Windows 2000 Server®, Windows 2003 Server®, Windows XP® and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Alle andere merk en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

De LICENTIEGEVER verleent u een niet-exclusieve, non-transferable vergunning om de Software te installeren en te gebruiken voorwaardelijk op de volgende beperkingen:-

U kunt:

  1. Installeer en gebruik de Software op Computer of Computers die slechts binnen het Gekochte type van softwarevergunning en zijn beperkingen zijn die op de kooporder wordt geïdentificeerd of andere documentatie met betrekking tot deze Overeenkomst van Vergunning.
  2. Kopiëer de software op de harde schijf van de computer en behoud origineel voor archivistische slechts doeleinden.

U kunt niet:

  1. Gebruik de Software voor doeleinden buiten zoals die in deze Overeenkomst van Vergunning worden gemachtigd of laat bewust iedereen toe anders om dit te doen
  2. Onthul om het even welk deel van het Product aan iedereen of maak om het even welk deel van de Software, documentatie of ander materiaal u van Progegevens Arts Pvt Ltd. kunt ontvangen met betrekking tot het Product beschikbaar aan iedereen
  3. Verkoop, breng, sublicense over, leen, huur, huur of geef het product aan om het even welke derde of sta om het even welke derde toe om het product te gebruiken tenzij u bent Erkende Reseller of toestemming van geschreven Pro Data Doctor Pvt Ltd.
  4. Breng dit naar een andere persoon over of sta een andere persoon toe om dergelijke andere versies te gebruiken
  5. De omgekeerde ingenieur, DE-COMPILEERT, demonteert, wijzigt, vertaalt, en probeert om de broncode van de Software te ontdekken of anderen toe te laten om dit te doen.

Beperkte Garantie/Beperking van Remedies

De LICENTIEGEVER zal, gratis, gebrekkige media en productmaterialen vervangen die binnen 30 dagen na de originele datum van vergunning zijn teruggekeerd. De waarborgen van de LICENTIEGEVER, voor een periode van 30 dagen na de originele datum van vergunning, die de Software in wezenlijke naleving van de geschreven materialen uitvoeren zal die de Software begeleiden.

In geen omstandigheden en onder geen wettelijke theorie, contract, of anders, zullen de Proarts van Gegevens of zijn leveranciers aan u of een andere persoon voor om het even welke indirecte, speciale bijkomende, of gewichtige schade van om het even welk karakter met inbegrip van, schade voor verlies van goodwill, het werkonderbreking, verlies van gegevens, computermislukking, of voor om het even welk en alle andere schade of verliezen aansprakelijk zijn.

De technische documentatie wordt geleverd aan u op reéle basis, en de Proarts van Gegevens maakt geen garantie in verband met zijn nauwkeurigheid of gebruik. Om het even welk gebruik van de technische documentatie of de informatie daarin is van de gebruiker in gevaar.

De VOORAFGAANDE GARANTIES ZIJN IN PLAATS VAN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR BEPERKT AAN, niet de IMPLICIETE GARANTIES VAN MERCHANTABILITY EN GESCHIKTHEID VOOR een BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT het PRODUCT.

Algemeen

Als om het even welke bepaling van deze Overeenkomst onwettig zal zijn, leegte, of om om het even welke unenforceable reden, dan dat de voorziening van deze Overeenkomst zal scheidbaar worden geacht en zal beïnvloeden niet de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst zal overeenkomstig de Wetten van India worden ontleed en worden geïnterpreteerd.

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map