Το βιβλίο αποκατάστασης στοιχείων από Tarun Tyagi μαθαίνει τις έννοιες αποκατάστασης στοιχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Tarun Tyagi

Συντάκτης του βιβλίου
"Data Recovery with & without Programming"
Περισσότερες λεπτομέρειες...

Το Tarun Tyagi έχει γράψει αυτό το βιβλίο στον επαγγελματικό προγραμματισμό αποκατάστασης στοιχείων με τον τίτλο, "Data Recovery With & Without Programming". Όλοι οι εκπαιδευτικοί κώδικες λογισμικού και πηγής που δίνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο, έχουν αναπτυχθεί από το συντάκτη Tarun Tyagi.

Το Tarun Tyagi είναι επαγγελματίας αποκατάστασης στοιχείων και υπεύθυνος για την ανάπτυξη λογισμικού αποκατάστασης στοιχείων.

Κατάρτιση αποκατάστασης στοιχείων Από το συντάκτη Tarun Tyagi

Data recovery book by Tarun Tyagi

Data Recovery Book
BPB Publications,
New Delhi, India.
ISBN : 81-7656-922-4
Price : $ 69.00

Τίτλος του βιβλίου Data Recovery with & without Programming
Συντάκτης του βιβλίου Tarun Tyagi
Εκδότες του βιβλίου BPB Publications, New Delhi, India
Αριθμός σελίδων 540
Μέγεθος (9.5 x 7.5 x 1.0) Inches
ISBN 81-7656-922-4
Τιμή του αντιγράφου σε χαρτί του βιβλίου $69.00 (Συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας των δαπανών, του κόστους του βιβλίου και άλλων δαπανών, το ελεύθερο CD κώδικα πηγής που περιλαμβάνεται με το βιβλίο)
Αντίγραφο σε χαρτί διαταγής αυτού του βιβλίου

Γρήγορο βιβλίο αναφοράς και πινάκων περιεχομένων "Data Recovery with & without Programming"

Γρήγορη μελέτη αναφοράς
Γρήγορη μελέτη αναφοράς Απαραίτητη και συνιστώμενη μελέτη
Προστασία των δεδομένων και στηρίγματα Κεφάλαιο-1, Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-7, Κεφάλαιο-11
Με το χέρι αναλύοντας το δίσκο και τη συντριβή Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-4, Κεφάλαιο-7
Προβλήματα υλικού και ικανότητας σκληρών δίσκων Κεφάλαιο-2, Κεφάλαιο-3
Αποκατάσταση του διαγραμμένου αρχείου (σ) Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-10
Αποκατάσταση στοιχείων/από του σχήματος δίσκων Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-11, Κεφάλαιο-14
Αποκατάσταση στοιχείων/από του συντριφθέντος λειτουργικού συστήματος Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-11, Κεφάλαιο-12, Κεφάλαιο-13, Κεφάλαιο-14
Αποκατάσταση στοιχείων/από των χαμένων χωρισμάτων Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-12, Κεφάλαιο-14
Αποκατάσταση στοιχείων/από της δυσανάγνωστης δισκέτας Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-10
Αποκατάσταση στοιχείων από τη μερική πλήρωση μηδενός ή τη μερική χρήση των ψηκτρών στοιχείων Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-14
Σκούπισμα στοιχείων ή ασφαλής (μη-ανακτήσιμη) εξάλειψη στοιχείων Κεφάλαιο-3, Κεφάλαιο-15

Teble του περιεχομένου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Μια επισκόπηση της αποκατάστασης στοιχείων

2. Εισαγωγή των σκληρών δίσκων

3. Λογική προσέγγιση στους δίσκους και το OS

4. Συστήματα αριθμού

5. Εισαγωγή του προγραμματισμού γ

6. Εισαγωγή στα βασικά υπολογιστών

7. Απαραίτητες εντολές DOS

8. Δίσκος-ζωντανό ον λειτουργεί και διακόπτει το χειρισμό με το γ

9. Διαχειριζόμενοι μεγάλοι σκληροί δίσκοι

10. Αποκατάσταση στοιχείων από την αλλοιωμένη δισκέτα

11. Παραγωγή των στηριγμάτων

12. Ανάγνωση και τροποποίηση MBR με τον προγραμματισμό

13. Ανάγνωση και τροποποίηση DBR με τον προγραμματισμό

14. Προγραμματισμός για την αποκατάσταση "ακατέργαστων αρχείων"

15. Προγραμματισμός για τις ψήκτρες στοιχείων

16. Ανάπτυξη περισσότερων χρησιμοτήτων για τους δίσκους

Παράρτημα – I : Σημαντικές λειτουργίες γ και αρχεία επιγραφών

Παράρτημα – II: Γλωσσάριο όρων αποκατάστασης στοιχείων

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi

Sample Chapter 2

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22


Sample Chapter 3

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22


page 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35


Sample Chapter 8

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22


page 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38


Sample Chapter 10

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22


page 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33


Sample Chapter 11

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


Sample Chapter 12

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


Sample Chapter 15

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17


Παράρτημα II

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Data recovery softwareData recovery servicesSoftware development servicesWeb services

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Website: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Sitemap: Site map1 2 3 4 Spanish1 2 3 French1 2 3 German1 2 3 Italian1 2 3 Portuguese1 2 3 Japanese1 2 3 Korean1 2 3 Chinese1 2 3 Russian1 2 3 Dutch1 2 3 Greek1 2 3
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek